Fordums storhet forfaller

Gården Hjertøy nordre var en gang blant de mest innflytelsesrike stedene i tidligere Nordfold Steigen kommune. Nå prøver en gruppe engasjerte personer å berge hovedhuset som fortsatt står på eiendommen.

Publisert
22. september, 2006 klokken 07:56

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 22. september, 2006 klokken 07:56
Her ser vi at det er dimensjoner både på kjellermuren og tømmeret i huset. Dessverre har sauene brukt huset som fjøs, og alle gulvene ser ut deretter.
Andor Normann ser fortvilet på saueflokken som kommer ut av det en gang så staselige huset når vi nærmer oss. At huset blir brukt som fjøs forsterker forfallet - eller behovet for å gjøre noe snart.
Rolf Jensen (t.v.) og Andor Normann er blant de engasjerte som ønsker at en støtteforening skal etableres for å ta vare på hovedhuset på gården Hjertøy Nordre på Hjertøya (i bakgrunnen) i Steigen. Her nyter de medbrakt om bord i sjarken til Rolf sammen med Jorunn Jensen og Elin Brit Grytøyr.
De solide tømmerveggene er uten råte, kan Andor Normann konstatere, mens gulvene bærer tydelig preg av bruken de siste årene.
Elin Brit Grytøyr, Jorunn Jensen og Andor Normann på jordet til storgården som har en fantastisk utsikt mot Vestfjorden med Kjerringøy og Landegode bak åsen til venstre og Steigen fastland til høyre.
artikkel

Det er utflyttet steigværing Andor Normann som har dratt i gang arbeidet med å prøve å redde det som er igjen av hovedhuset på gården Hjertøy Nordre før det er for sent. Han har i mange år ivret for at det skal bli tatt vare på denne bygningen på en eller annen måte, enten der den står nå eller flyttet til Kjerringøy. For kort tid siden fikk han i stand et møte i Bodø med blant andre assisterende fylkesmann Ola Bjerkås, kulturvernsjef Egil Murud og Per Løken fra Steigen kommune. Konklusjonen etter møtet var i følge Normann at huset ikke vil bli flyttet, men det vil bli restaurert om det er i slik tilstand som beskrevet (i møtet). Slik restaurering avhenger imidlertid av lokalt engasjement, og en venneforening eller stiftelse må stå for drift og vedlikehold. Det gis en frist på ett år for å avklare det lokale engasjement, og i mellomtiden vil bygningen bli grundig vurdert av fagfolk.

 

Venneforening

Nå prøver Andor Normann å få i gang en venneforening som skal arbeide videre med bevaringsplanene, og en del personer er engasjert som et slags interimsstyre. I løpet av høsten skal et permanent styre være på plass – dersom det er interesse og vilje nok.
-Dette er et stadig mer populært område for båtfolk. Øya har mange flotte strender og stedet kan bli et flott utfartsområde også for folk fra Bodø og Kjerringøy. I tillegg til den eksisterende historien vil et restaurert hovedhus gi øya et massivt kulturhistorisk løft, et bevis på den betydningen kysten hadde for bosettingen her nord. Men aller først må sauene ut av huset. Gulvene er trolig allerede ødelagt av saueskit, men både tømmeret i veggene og bordkledningen på store deler av huset er godt enda, så det er fortsatt håp. Men det haster, mener Normann.

 

Hjertøya

Den seks kvadratkilometer store Hjertøya ligger midt i munningen av Nordfoldfjorden, rett ut for Stamsvik. Den fikk fast bosetting allerede i tidlig steinalder, blant annet har Tromsø Museum ved Poul Simonsen funnet redskaper og gravplasser som dokumenterer dette. I historisk tid var hovedgården et sentrum for fiske og sjøfart, og hadde en av Nord-Norges største og rikeste korngårder. Hjertøya ble det første stedet i tidligere Nordfold kommune som fikk fast anløp av rutebåt, øya var egen skolekrets og det var telegrafstasjon der. Gården Hjertøy nordre oppnådde sin storhetstid i Edvard Schønnings (Barø-ætten, ikke Grøtøy-ætten) tid, og det var han som bygde det aktuelle hovedhuset i 1865. Øya ble fraflyttet en gang først på 60-tallet og i 1975 kjøpte Miljøverndepartementet hovedgården og deler av øya.
- En restaurering av denne praktbygningen i laftet furutømmer er en stor sak både for miljø- og kulturmyndigheter. Det blir en viktig dokumentasjon om en svunnen storhetstid der Hjertøya var sentralt plassert, og i et nært samarbeid med handelsstedet på Kjerringøy, sier Andor Normann.
- Miljømyndighetene, både sentralt og lokalt, har som eiere forsømt seg grovt i alle år med manglende ettersyn av stedet, og har tillatt bygningene åpnet som sauefjøs. Nå må de vise god vilje ved restaurering av bygningen, mener Normann.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Fordums storhet forfaller" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.