1. Rørvik gård. Uklare grenser til den fredede gården i Tysfjord. Nordland fylkeskommune ber Tysfjord kommune om grensepåvisning og at grensene kartfestes.

Grensejustering rundt Rørvik gård

I forbindelse med Riksantikvarens endelig behandling av fredning av den gamle Tysfjord-gården, har det kommet frem usikkerhet vedrørende hvilke gårds- og bruksnummer som berøres av den foreslåtte områdefredningen.

Publisert
29. mai, 2013 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 29. mai, 2013 klokken 16:00
næringsliv
Coop Steigen SA

Coop Steigen SA

Avd. Leinesfjord- tlf. 757 78 103
Avd. Leines- tlf. 757 78 434
Avd. Nordfold- tlf. 757 79 108

Din bedrift her?Flere bedrifter

Matrikkelen er to bygninger som ligger sørvest for selve Rørvikgården, punktmarkert med gnr 63 bnr 16, bygningene ligger innefor arealet til gnr 63 bnr 3. Kommunen opplyser at dette kan skyldes en gammel skyldelingsforretning, hvor grensene ennå ikke er helt fastsatt. Nordland fylkeskommune har bestilt en grensepåvisning for å få avklart grensene mellom 63/16 og 63/3 innenfor det avmerkede fredningsområdet og ber om at de nye markerte grensene kartfestes.

Restaureringsmidler

Nordland fylkeskommune har nylig bevilget inntil kr.60.000,- til restaureringsprosjekt ved gården som skal benyttet til lønn og materialer i restaureringen, som det bes om  utføres på en slik måte at arbeidene tilfredsstiller de krav som blir stilt til antikvarisk sikring. Det skal bl.a. brukes samme type materialer og håndverksteknikker som opprinnelig har vært benyttet. Det forutsettes at gjennomføringen av tiltaket har god opplærings- og formidlingseffekt.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Grensejustering rundt Rørvik gård" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.