Bertil Eriksen peker på det som trolig er en ristning av en samisk vindgud i Knedal i Steigen.

Samisk vindmann i Steigen?

Et symbol som ligner den samiske vindmannen er funnet risset i berget på en høyde like ved Øverdalsvatnet i Knedal i Steigen.

Publisert
19. juni, 2010 klokken 10:19

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 19. juni, 2010 klokken 10:19
En tjuekrone illustrerer størrelsen på figuren som vises tydelig her.
Bertil Eriksen sitter på tuftene etter en bygning godt kan være av samisk opprinnelse. Lokalbefolkningen mener imidlertid at en torvsjå har stått her.
næringsliv
Steigen Vertshus AS

Steigen Vertshus AS

Hos oss kan du spise god mat og drikke hva du måtte ønske. Vi har åtte rom tilgjengelige for overnatting.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Det var Bertil Eriksen som oppdaget figuren en gang han for et par tre år siden gikk opp den gamle kjerrevegen som går opp fra gården som familien har i Knedal. Ettermiddagssola laget skygger som tydeliggjorde den lille skikkelsen som noen har risset inn i berget – midt i kjerreveien. Eriksen varslet funnet, og snart dukket arkeolog og seniorrådgiver i Sametinget, Arne Håkon Thomassen, og arkeolog Martinus Hauglid opp for å ta figuren i nærmere øyesyn.
- Dette området har flere funn som indikerer en tidlig samisk bosetting, men vi har ikke fått registrert dette skikkelig enda. Jeg håper vi skal få dette til i løpet av sommeren i år. Når det gjelder akkurat den figuren som ble avdekket, så er den svært interessant av flere grunner. For det første viser den samisk bergkunst av nyere dato, og vi mener å kjenne den igjen som vindmannen i de samiske runebommene. Dette kan tyde på at bergkunst levde parallelt med andre formidlingsformer, og altså mye lengre enn vi har trodd tidligere. Den er også plassert i en lokalitet som ikke er typisk for slike ristninger. Plassen i Knedalen er tilbaketrukket og umarkert, ikke dominerende som annen bergkunst som er funnet, eksempelvis i Alta. Selve figuren, som er en strekfigur med armer og bein, er også utypisk for bergkunst som stort sett beskriver jakt og fiske, og er som et menykart for den tiden. Måten denne figuren er laget på er også markant forskjellig fra annen kjent bergkunst, så i det hele tatt er dette funnet svært interessant, sier Arne Håkon Thomassen som er seniorrådgiver og arkeolog i Sametinget.

Utfordring

I følge Thomassen blir den store utfordringen nå å finne ut om det går an å bruke viten om den samiske runebommen fra 16 – 1700 tallet til å forklare bergkunst som er laget 3 - 4000 år før Kristi fødsel. Et annet ubesvart spørsmål er hvorfor figuren er plassert akkurat der, med høyre arm og venstre ben i retning nord-sør. Bergkunst var tradisjonelt laget for å få kontroll på naturen, som å bedre mulighetene for jakt og fangst, eller som en slags ofring. At noen har risset en vindmann i berget må også ha hatt en symbolsk verdi, og kanskje kan andre funn i området gi svar på slike spørsmål. Like i nærheten ligger det også tufter etter en bygning som lokalbefolkningen mener var en torvsjå, men Bertil Eriksen tror det like gjerne kan være etter en gamme. Sommerens arkeologiske befaring vil forhåpentligvis gi svar på noen av disse spørsmålene.

Bieggolmmái (vindens og stormens gud) ble dyrket fordi de kunne gi menneskene bedre kår.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Samisk vindmann i Steigen?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.