Kommunalråd Eli Harildstad inviterer til åpent og uforpliktende møte om behovet for en frivillighetssentral i Steigen på Steigen Vertshus onsdag 24. januar.

Trenger Steigen frivillighetssentral?

Onsdag 24. januar håper Eli Harildstad og Berit Woie Berg å få svar på dette spørsmålet. Da inviteres nemlig lag, foreninger og folk flest til et åpent og uforpliktende møte på Steigen Vertshus for å avklare om det er behov/interesse for frivillighetssentral i Steigen.

Publisert
23. januar, 2007 klokken 10:02

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 23. januar, 2007 klokken 10:02
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

- Vi luftet planene i siste formannskapsmøte, og fikk aksept for å arbeide videre med saken. Politikerne sa ikke akkurat hurra, men ikke nei heller, og det har sammenheng med at en slik sentral vil kunne trenge kommunal støtte. Uansett må dette opp i kommunestyret. Men om vi får det til slik andre kommuner har gjort det kan vi få et årlig statstilskudd på 255.000 kroner til drift av en slik sentral, sier kommunalråd Eli Harildstad.

Slik støtte forutsetter imidlertid at det er en 100 prosent stilling som leder av sentralen, minimum 40 prosent lokal finansiering og et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. Derfor har Harildstad invitert alle lag og foreninger i Steigen til dette møtet. Men hun understreker også at det er åpent for alle, også enkeltpersoner som har meninger om dette eller ønsker å bidra på en eller annen måte.

 

Samlingsarena

En slik frivillighetssentral skal sette fokus på det frivillige livs betydning i lokalsamfunnet, være samlingsarena for ulike kulturtilbud, styrke de frivillige organisasjoners arbeidsvilkår, vær en løsningsorientert møteplass for alle med interesse for frivillighet og samarbeide med det offentlige til beste for frivilligheten i lokalsamfunnet.

- Jeg er engstelig for at det kan bli kollaps i det frivillige arbeidet som kan få svært stor betydning for lag og foreninger i kommunen. Det blir for eksempel stadig vanskeligere å få folk til å ta verv i lag og foreninger, noe som kan skyldes økende arbeidsmengde/byråkrati. En slik sentral kan blant annet være behjelpelig med søknadsskriving, regnskapsføring, sekretærfunksjoner og lignende for lag og foreninger. I tillegg vil sentralen kunne bidra i forbindelse med diverse arrangementer. Jeg vil imidlertid presisere at en slik sentral ikke skal være en konkurrent til eksisterende tilbud, men bidra til mer aktivitet og større mangfoldighet, sier Harildstad.

 

Andre oppgaver en slik sentral kan ha er følgetjeneste, besøkstjeneste, telefonvenn, innkjøp/ærend, barnevaktformidling, skaffe reservebesteforeldre, leksehjelp, natteravner, turvenn, feireklubb, trafikkurs og datahjelp for eldre osv osv. Både Beiarn og Hamarøy kommune har slike frivillighetssentraler, og har god erfaring. Totalt er det 19 slike sentraler i Nordland.
- Jeg håper mange kommer på møtet, også de som har motforestillinger. Vi er avhengige av både samarbeidspartnere og medlemmer, avhengig av hvilken organisasjonsform som velges. En frivillighetssentral skal være en møteplass og et kontaktpunkt for alle med interesse for frivillighet, og skal ikke gå lag og foreninger i ”næringa”, det er det viktigste, sier Harildstad.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Trenger Steigen frivillighetssentral?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.