Knivmakeriet har ligget brakk en god stund. Nå vil de blåse nytt liv i sløydvirksomheten innenfor duodje. Her er det Anders Paulsen som viser frem en av sine kniver, til motivasjon for de andre. Tv Inge Olsen, Anders Knutsen, Renate Mikkelsen, Albert Fagernes, Lars Magne Andreassen og Beate Ráhka-Knutsen.

Vil revitalisere og styrke duodje

Árran, Tysfjord ASVO og Duodje Nordlánnda har fått innvilget nesten en million kroner for å utvikle duodje i lule- og pitesamisk område.

Publisert
21. mars, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 21. mars, 2012 klokken 12:00
Oppdatert: 20. mars, 2012 klokken 19:30
artikkel

Det har lenge vært jobbet med å få på plass en egen veilederstilling for duodje. Nå er det nærmere enn noen gang. Med nye ressurser ønsker man nå å få på plass ulike tiltak, som kan bygge opp og styrke fagmiljøet innenfor duodje.

- Duodjeforeninga Duodje Nordlánnda er initiativtaker til prosjektet og duodjemiljøet har jobbet med å få veilederstilling (veiledningstjeneste) i duodje i lulesamisk område helt siden 1982. Den felles søknaden fra oss, Árran og Tysfjord ASVO til Sametinget var nettopp om veiledningstjeneste i duodje til vårt område, sier leder i Duodje Nordlánnda, Heidi Andersen.

Ligget brakk

Siden jul har det hver tirsdag vært åpent hus i sløydlokalene i kjelleren på Árran, i regi av Tysfjord ASVO. For "hard duodje", med blant annet knivmakeri, har lenge ligget brakk. Nå ønsker man å få liv i miljøet igjen. Renate Mikkelsen, Inge Olsen og Albert Fagernes ønsker seg flere med på laget.

- Vi har møttes her hver tirsdag siden jul. Det er åpent for alle, både menn og kvinner. Her er alt verktøy som trengs og mer skal vi kjøpe, sier Alberg Fagernes.

- Vi skal også få inn bord og stoler slik at vi kan skape et sosialt miljø i tillegg til arbeids- benkene, sier han.

Målet er å selge produktene etter hvert.

- Det har vært folk innom som er interessert, men jeg har nå sagt at først må vi lage det, sier Fagernes.

- Det er artig å lære seg håndverket og de ulike teknikkene, sier Inge Olsen.

Han har funnet sin egen teknikk på hvordan han håndterer verktøyet, med bare en frisk arm.

- Man blir veldig stolt av at man har gjort det selv, sier Renate Mikkelsen, som først og fremst ønsker å gi knivene som gave til sine barn.

- Det gir en ekstra merverdi, som ikke kan sammenlignes med penger når man har gjort det selv, mener hun.

Sosialt og lærerikt

Og også selve læremesteren Anders Paulsen stikker innom denne tirsdagen.

- Dere må jo bruke reinhorn, smiler han.

Men ingen blir verdensmester over natta. Så det trengs øvelse og tid. Og en stor porsjon tålmodighet og interesse. Foreløpig går det i trematerialer, men det ligger både reinsdyrhorn og ibenholt klar for finsliping. Og for å møte opp trengs det ingen forkunnskaper.

- Har man interesse og tålmodighet når man langt. Hver kniv blir unik og gjerne tilpasset brukerens hånd. Vi lærer av hverandre. Vi har tenkt å få til samlinger også på kveldstid, sier Alberg Fagernes.

Han ser gjerne for seg at man etter hvert kan bygge opp duodje å få studiepoeng og slik sett kombinere det i en utdanning.

- Vi håper å få på plass en veiledningstjeneste innefor duodje som sårt trengs i det lulesamiske område på norsk side, sier Beate Ráhka-Knutsen og Lars Magne Andreassen.

- Man trenger noen som kan veielede og inspirere. Etter hvert kan man gå lei og da er det viktig å finne ny inspirasjon og kunnskap, mener Fagernes.

Utlyser stillinger

Direktør ved Árran, Lars Magne Andreassen, ser at det er behov for et par stillinger innenfor duodje.

- Utvikling og opplæring står sentralt og det handler om å tilrettelegge, som et ledd i å løfte duodje mer frem. Det å få det fra å være en hobby til næring er et mål og vi ønsker oss folk som kan være med å bygge opp et miljø, slik at vi kan tilby ulike kurs. Vi er i ferd med å kartlegge de ressursene vi vet om, og oppfordrer gjerne folk til å ta kontakt, sier dire tøren, som ser for seg både etablererkurs, fagkurs og studietur til Sverige som en del av kompetansebyggingen innenfor duodje.

- Det er en fulltidsjobb, mener han.
For duodjemiljøet er det viktig å få på plass en faglig veiledertjeneste.
- Vi søkte om et treårig prosjekt og fikk kun for et år. Med 600 000 kroner fra Sametinget og 300 000 fra Nordland Fylkeskommune kan man engasjere en fagperson, og det er ett skritt i riktig retning. Men jeg vil understreke at vi trenger en fagperson i duodje, som kan lulesamisk og som kan formidle lulesamisk tradisjonskunnskap, slik som form, materialbruk og mønster. Det krever en person med solid fagkomptanse. Man lærer også språket best når man kan bruke det i praksis, mener leder i Duodje Nordlánnda, Heidi Andersen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vil revitalisere og styrke duodje" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.