Per Ivan Knutsen og hans kolleger på Tysfjord Asvo har fått nye oppgaver. Denne uka har de sørget for vakthold på den internasjonalt godkjente kaia på Drag - mens «M/V Thor Harmon» har losset 3000 tonn kvarts.

Amerika-båten

Hit, men ikke lenger.  Per Ivan Paulsen fra Tysfjord Asvo har ansvar for at uvedkommende ikke tar seg inn på den kommunale kaia på Drag.  Der har det denne uka vært losset 3000 tonn kvarts fra Amerika!

Publisert
08. november, 2008 klokken 10:25

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 08. november, 2008 klokken 10:25
Skytteltrafikk mellom havn og fabrikk. Bilene har tatt 8 tonn på hver tur opp til NC.
næringsliv
Nettintro ANS

Nettintro ANS

Nettintro utvikler internettapplikasjoner, og vårt hovedprodukt er en publiseringsplattform for små og mellomstore nettsider.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Etter terrorhandlingene mot USA 11. september 2001 ble det utarbeidet og vedtatt internasjonale regler som skulle forhindre og beskytte skipsfarten mot terrorisme. Disse regler ble nedfelt i en ny kode, The Internasjonal Ship and Port Facility Security Code, kalt ISPS-koden. Alle havner som har internasjonale anløp skal ha sin ISPS-godkjenning. Den kommunale havna på Drag fikk nylig sin godkjenning, og i denne uka har «M/V Thor Harmon» av Sarpsborg, kontrahert av danske Stella Shipping, ligget ved kai for å losse 3000 tonn kvarts til NC.  Med russisk mannskap.   

 

Dette er den første ordinære leveransen NC har fått fra Nord-Amerika.

- Vi har hatt en del prøveleveranser tidligere, og råstoffet har vist seg å fungere utmerket til vårt formål, forteller fabrikksjef Asbjørn Bye på NC.  Og formålet med importen fra Amerika, det er produksjon av høyverdig kvarts for leveranser til selskapet Scan Crusible i Glomfjord. Der benyttes leveransene til produksjon av såkalte digler til solcelleindustrien,  til bedrifter i nærområdet, og kanskje først og fremst til velkjente REC. Tidligere har norske bedrifter i stor grad måttet importere disse diglene til skyhøye priser.

- Vi forhandler fremdeles om nye leveranser, men kan likevel allerede slå fast at det vil komme mange flere «Amerika-båter» til Drag i årene som kommer, forteller Asbjørn Bye.  NC fikk nylig klargjort lagringsplass for Amerika-kvartsen.  Nå går bedriften snart i gang med å sette opp en gigantisk lagringshall på 2,5 mål på fabrikkområdet.  To andre lagringshaller skal flyttes til nye tomter på området.

 

Til å frakte kvartsen fra kai til fabrikk, har NC engasjert selskapet Elvenes fra Ballangen.  De har på sin side engasjert flere underleverandører for å ta unna lossing og frakt.  Både Zimmermann fra Narvik og Jessen fra Drag er blant disse.  Seks lastebiler har gått i skytteltrafikk hele denne uka.  3000 tonn skal fra båt til fabrikk, og med 8 tonn på hvert lass, betyr det til sammen 375 lastebillass før M/V Thor Harmon er losset ferdig - etter planen i dag, fredag.

 

Og mens det russiske mannskapet har losset og sjåførene har kjørt, er det Per Ivan Knutsen og hans kolleger som har sørget for pålagt vakthold.  ISPS-statusen krever nemlig både vaktmannskaper og nødvendig inngjerding.

Driftsleder i Tysfjord ASVO AS, Albert Fagernes, har full oversikt fra sitt kontor.

- Vi er godt fornøyd.  Det ser ut som om alt fungerer slik vi hadde tenkt, sier Fagernes.  Det er kommunen som har engasjert Tysfjord Asvo til å ta seg av driften av sin nye, internasjonale havn.  Forøvrig den andre i kommunen, også Kjøpsvik har godkjent ISPS-havn.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.