Åpningsfest og kraftkonsesjon

Konsesjonen har vokst fra 5, via 8 til hele 10 millioner smolt. Anleggskostnadene enda mer; fra budsjetterte 50 millioner i 2006 til en sluttsum på 330 millioner i 2011.

Publisert
04. august, 2011 klokken 19:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 04. august, 2011 klokken 19:00
folkets bilder
 Midnattsol mot Lofotveggen

Midnattsol mot Lofotveggen

Foto: Bjørnar M. H. Pettersen

Direktør Stein Valle sover likevel riktig så godt om natta.  Smolten Mørsvik er tuftet på solid egenfinansiering, topp moderne løsninger og optimistisk tro på framtida.

-Dette er blitt et helt unikt anlegg, sier Valle og forklarer hvordan veien på mange måter er blitt til underveis i den lange anleggsperioden.  Anlegget har blitt ferdigstillt seksjonsvis og tatt i bruk suksessivt. Dermed har man de siste par årene bygd ut og driftet anlegget parallelt, noe som har gitt ekstra store utfordringer. Men det har da også blitt et helt annet anlegg som står ferdig i 2011 enn det man gikk i gang med for fem år siden.

- Mye av det vi har gjort her i Mørsvik, har aldri vært gjort før. Og vi har vært så bevisst på løsninger og krav til materialer, logistikk og interne løsninger at drifts- og vedlikeholdskostnadene vil være langt lavere enn i tradisjonelle "gamle" anlegg, mener Valle.

Allerede nå i 2011 vil man levere 7,5 millioner ferdig smolt fra Mørsvika. 70 prosent av dette går til Nordlaks-konsernet, det øvrige til eksterne aktører fra Helgeland i sør til Finnmark i nord. Til sammen vil Smolten AS produsere 11 millioner fisk på sine tre anlegg i Mørsvik, på Innhavet og i Nusfjord inneværende år, hvorav 1 million vil være ørret.

Det gjenstår fremdeles opprydningsarbeider og småarbeid i anleggsområdet.

- Nå skal det asfalteres fra E6 og ned til anlegget, samt på parkeringsarealene.  Vi skal også beplante og stelle pent på området, forteller Valle.  Mye av dette skal være ferdig når Smolten AS 19. august offisielt skal åpne det som er blitt et av Norges aller største settefiskanlegg.  Selveste Halfdan Sivertsen er hyret inn for å spille på en utescene som rigges opp for anledningen, det skal være omvisning og folkefest. Stein Valle er opptatt av godt naboskap og gode relasjoner til lokalsamfunnet.

- Lokale lag og foreninger skal stå for salg og servering, og de inntektene skal de selv beholde, sier han. En annen attraksjon på den store dagen er "Bjørg Pauline", verdens største brønnbåt, som kommer på besøk.

– Ved siden av anlegget her i Mørsvik er faktisk den 72 meter lange brønnbåten den største investering i Nordlaks-konsernet noensinne.  200 millioner kostet den.  Og vi måtte faktisk utvide kaia her for å kunne ta imot den, humrer Valle.

Har kjøpt kraftkonsesjon i Hamarøy

Smolten Mørsvik får mye av sitt strømbehov dekket fra eget kraftanlegg.  Nå har selskapet også overtatt Storvatnet Kraft AS og deres konsesjon i Hamarøy.  Storvatnet Kraft AS ble i sin tid etablert av Finn Westermann og Finn Kaspersen, begge maskinister i NordSalten Kraft AS. Etter 6-7 års prosjektarbeid ble selskapet i 2010 tildelt konsesjon av NVE  til å regulere Storvatnet. Kraftverket har hele tiden vært tenkt utbygd i kombinasjon med ny og bedre vannforsyning til Smolten.

Når Smolten AS nå har kjøpt kraftselskapet av de to gründerne, betyr det at settefiskanlegget på Innhavet om noen år kan være selvforsynt med kraft til sin smoltproduksjon.  Det planlagte kraftverket i Storvatnet ved Innhavet skal ha en årlig produksjon på omlag 8,7 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 435 husstander.

Men det er skjær i sjøen. NVE har nemlig ikke innvilget Smoltens søknad om å kunne benytte opptil 60 kubikk vann i minuttet.  Istedet "avspises" selskapet med 25 kubikk, mot dagens 20. Daglig leder Stein Valle er frustrert.

- Skal vi ikke få utnytte de naturressursene vi har, hva skal vi da leve av i distriktene.  Personlig synes jeg det er feil at man setter de samme rigide kravene til oss som man setter til rene kraftutbygginger. Oppdrettsnæringa genererer arbeidsplasser både i egen bedrift og i øvrig lokalt næringsliv. Anslagsvis tror jeg faktisk at Smolten alene har sørget for minst 6-7 helårige arbeidsplasser i andre lokale bedrifter de siste årene, sier Valle. Han understreker at Smolten selvfølgelig ingen interesse har av å belaste fjordsystemet og naturen der man er lokalisert.

- Vi har vært villig til å påta oss et forvaltningsansvar både når det gjelder elvemuslinger, som er rødlistet, og når det gjelder oppgang av fisk, men uten at NVE har latt seg overtale, forteller han.

Smolten AS har anket avslaget fra NVE.

- I denne bransjen er vi prisgitt vanntilgang, og investeringer kanaliseres gjerne dit rammebetingelsene er best, avslutter Stein Valle.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Åpningsfest og kraftkonsesjon" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.