Illustrasjonsfoto

Frustrert over "same-kvote"

Både fiskere og politisk ledelse i Steigen er frustrert over at fiskere i Steigen "diskrimineres" i forhold til kolleger i Hamarøy og Tysfjord når det gjelder fordeling av tilleggskvoten til fiskere i sjøsamiske kommuner.

Publisert
10. januar, 2013 klokken 08:15

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 10. januar, 2013 klokken 08:15
Nytt
Steigens varaordfører Fred Eliassen (Ap) har engasjert seg sterkt i fiskeripolitikk i det siste, blant annet i forbindelse med Anders Skogheim og problemene med rekrutteringskvotene (bildet). Nå opplever han et nytt "overgrep" mot lokale fiskere fra myndighetene.
Har sendt brev
Ordfører Asle Schrøder har allerede sendt brev til departementet om denne saken.
folkets bilder
Grøtøy

Grøtøy

Grøtøy og Lofotveggen en sen sommerkveld.


Tilleggskvoten på 3000 tonn er opprettet etter råd fra Kystfiskeutvalget. Den er fordelt ved at fartøy i åpen gruppe i sjøsamiske virkeområder, etter påmelding, får en tilleggskvote på 6 tonn hver, men noen kan også doble denne kvoten.

- Motivet er å gi et vesentlig løft til tradisjonelt fiske med små fartøy i deler av Nord-Norge som et distriktspolitisk virkemiddel, men i tillegg ønsker vi å sikre at fiskerireguleringene også for framtiden vil være klart innenfor folkerettens rammer, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) fra Stortingets talerstol i fjor sommer.

Men utslaget av denne spesielle ordningen har fått politikerne i Steigen til å reagere

- Jeg tviler på at de har sett konsekvensene av et i utgangspunktet godt ment forslag, og de kan umulig ha ment å skape splid mellom etniske grupper -  eller fiskere som opererer på samme hav, men det er akkurat det de her legger opp til, sier Fred Eliassen (Ap) som har fått flere henvendelser fra fiskere på denne urimelige tildelingen.

Siden både Hamarøy, Tysfjord, Narvik og Evenes er en del av det sjøsamiske virkeområdet i Nordland kan altså fiskere derfra få inntil 12 tonn ekstra torskekvote gratis, en verdi på minst 100.000 kroner. Dette får ingen fiskere i Steigen nyte godt av, selv om de fisker i samme hav og leverer på samme bruk.

- I ytterste konsekvens kan vi risikere at fiskere melder flytting til Hamarøy for å få del i denne ekstrakvoten, og spesielt i et år der fiskeprisene er så lave som nå. Da er 100.000 kroner mye. Jeg har ingenting imot at staten bruker penger eller andre virkemidler på samisk kultur og tradisjon, som for eksempel Árran, men dette er å be om bråk. Mitt forslag er derfor at alle sjarkfiskerne i åpen klasse - som forøvrig er en utdøende rase, får det samme tillegget. Det er snakk om å omfordele fra havfiske til sjarkfiske. I tillegg vil det være god distriktspolitikk, sier Eliassen som vil ta dette opp med sine sentrale partifeller.

Uakseptablet

Også ordfører Asle Schrøder reagerer sterkt på det som har skjedd.

- Dette er helt uakseptabelt. Men det føyer seg også inn i rekken av uheldige sonedelinger, som den vi har i landbruket der tilskuddssatsene for melk er vesentlig høyere i Hamarøy enn i Steigen, en sak jeg har jobbet med i mange år. Nord-Salten blir definert som ett område i de fleste sammenhenger, men alt for ofte blir vi skilt fra hverandre på grunn av urimelige og usynlige grenser. Det er nesten som at vi må bli én Nord-Salten kommune for å få likhet, eller at Steigen i dette tilfellet blir innlemmet i det sjøsamiske virkeområdet, sier en opprørt Schrøder.

Han har allerede sendt brev til Fiskeri- og kystdepartementet der han formidler steigenfiskernes og egen frustrasjon blant annet på denne måten:

- Jeg finner det svært urettferdig at fiskere som har samme etnisitet, fisker i den samme fjorden (Sagfjorden) og leverer til det samme fiskemottaket ikke skal kunne fiske det samme kvantum, bare fordi de bor på hver sin side av fjorden. Fiskemottaket ligger for øvrig på Steigensiden av fjorden. Fiskere vurderer nå å flytte fra kommunen på grunn av dette, og slik kan vi ikke ha det. Både Steigen og Hamarøy har de samme utfordringene i forhold til fraflytting. Steigen kommune bruker av sine strengt tilmålte penger for å stimulere folk til å satse på sjarkflåten. Urettferdigheten som Kvoteordningen for det sjøsamiske virkeområdet har skapt, er nå i ferd med å spenne beina unna store deler av sjarkflåten i vår kommune.

Steigen, Tysfjord og Hamarøy tilhører det samme geografiske området, og vi er av Nordland fylkeskommune definert som et "Småsamfunnsområde", et område med særlige utfordringer i forhold til næringsutvikling og avstander til større sentra, BAS-regioner, etc.

Jeg vil derfor med dette be om at gruppe-II-fiskerne, i åpen gruppe, får de samme mulighetene til å leve av yrket sitt som fiskerne i Hamarøy, uten å måtte flytte til nabokommunen. Med andre ord ber jeg om at disse fiskerne får muligheten til å fiske samme kvantum som fiskerne i Hamarøy og Tysfjord.

Håper å høre fra dere. På forhånd takk!

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Frustrert over "same-kvote"" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.