Truls Hansen orienterte plan- og ressursutvalget i Steigen om de grønne konsesjonene Cermaq Norway har fått da utvalget hadde møte i møterommet til Cermaq Norways nye verkstedhall i Nordfold.

Grønne konsesjoner gir arbeidsplasser

- Sist fredag ansatte vi fem nye medarbeidere som en direkte konsekvens av de fem nye grønne konsesjonene vi nylig fikk tildelt, sa Cermaq Norways produksjonssjef for Nordland, Truls Hansen, da han orienterte plan- og ressursutvalget i Steigen om tildelingen av grønne konsesjoner.

Publisert
23. mai, 2014 klokken 14:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 23. mai, 2014 klokken 14:00
Oppdatert: 23. mai, 2014 klokken 11:56
næringsliv

- Vi kan øke produksjonen med 7.500 tonn og får en total kapasitet på 36.000 tonn. Og enda gjenstår gruppe C konsesjonene som tildeles i juni i år. Men dette betyr også at vi får alt for lite smolt i 2015, sa Hansen som varslet oppstart av arbeidene i Forsan straks styret i Cermaq har godkjent utbyggingen, trolig i juni.

Hansen kom også med en gladmelding til utvalget: De har bestemt at den ene av de fem nye konsesjonene blir lokalisert til Oksøya, og det betyr at Steigen kommune får 10,75 millioner kroner av det som Cermaq betalte for konsesjonene, totalt nesten 300 millioner. Den endelige plasseringen av konsesjonene skal imidlertid være bestemt innen 1. november i år, og da kan pengene utbetales til kommunene som får anlegget i sitt område. Dersom tillatelsen deles på lokaliteter i flere kommuner, vil også pengene bli delt deretter. Totalt vil det bli utbetalt over 1,2 milliarder kroner til de berørte kommunene.

Arealavgift

Mens norsk lakseeksport slår alle rekorder, sitter mange av landets 235 oppdrettskommuner igjen med småpenger.
– Tiden er moden for arealavgift, sier ordfører i Hammerfest og ferskt medlem av interesseforeningen "Nettverk fjord- og kystkommuner", Alf E. Jakobsen, til pressnytt.no, og han får støtte fra én av verdens største lakseoppdrettere.
- Særlig kommuner som bare har oppdrettsarealer, og ikke for eksempel slakteri eller avdelingskontorer, sitter igjen med svært lite. Som kjent er det gode tider i oppdrettsnæringen. Da er det viktig at også kommunene får sin del av verdiskapingen. Løsningen er å innføre arealavgift, fortrinnsvis etter den biomassen som befinner seg i merdene, sier han.

Advarer næringen

Under Cermaqs årlige bærekraftseminar, som i år arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 21. mai, vil Jakobsen fremføre følgende advarsel til både næringen og myndighetene:
– For at norsk oppdrett skal kunne fortsette å vokse må kommunene faktisk ønske å stille nye arealer til disposisjon. Allerede i dag er det kommuner som sier nei til oppdrettsnæringen. I fremtiden kan det bli flere, sier han.

Tåler arealavgift

Jon Hindar, konsernsjef i Cermaq, er i følge pressenytt.no enig med Hammerfests ordfører.
– Det er både riktig og viktig at kommunene får sin del av verdiskapingen fra oppdrettsaktivitet som skjer lokalt. En slik betaling til kommunen må imidlertid ikke føre til en avkortning av overføringene fra staten, sier Hindar.
I dag har kommunene anledning til å ilegge oppdrettsselskapene eiendomsskatt, men inntektene herfra monner lite. I 2011 gjennomførte matforskningsinstituttet Nofima en undersøkelse i 15 oppdrettskommuner med eiendomsskatt. De kom fram til at hvert oppdrettsanlegg i snitt betalte i underkant av 25.000 kroner i eiendomsskatt per år.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Grønne konsesjoner gir arbeidsplasser" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.