Hæhre fikk E6 anbud

Hæhre Entreprenør fikk anbudet med i bygge ny E6 fra Femtevasslia i sør til Kråkmo i nord. De hadde det laveste anbudet på 135,7 millioner kroner, og var dermed nesten 30 millioner under det høyeste av de fem anbudene.

Publisert
10. august, 2013 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 10. august, 2013 klokken 12:00
Oppdatert: 10. august, 2013 klokken 09:26
næringsliv
Øko.net AS

Øko.net AS

Autorisert Regnskapsfirma med hovedkontor i Steigen. Avdelingskontor på Innhavet i Hamarøy Kommune.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Hæhre Entreprenør, som har 30 års erfaring fra tunge anleggsprosjekter på Østlandet, er en del av Albert Kr. Hæhre AS som har hjemmebase i Vikersund i Modum kommune. De har blant annet bygd verdens største hoppbakke; Vikersundbakken.

Tryggere vei

Strekningen Femtevasslia - Kråkmo, som har sterk stigning, er svingete og framstår som en flaskehals for tungtransporten vinterstid, skal nå bli en tryggere vei.

- Vi skal bygge 5,1 km veg, inkludert cirka 500 meter tunnel gjennom en åsrygg som strekker seg i forlengelsen av Middagstuva. I søndre enden blir det påkobling til dagens E6 ved Kvannelva i Femtvasslia, mens det i nord blir like ved kraftstasjonen ved Kråkmovatnet. Vi bygger også bru av betong og tilknytning til dagens E6 med kryss og sideveier. Dessuten skal vi lage tre nye avkjørsler til skogsveier og sikre vannforsyning til bebyggelsen, skriver byggeleder Frode Nymo på vegvesenets hjemmeside.

Arbeidet skal i følge pressekontakt Irene Skaue starte tidlig i august, men både tidspunkt for oppstart, rekkefølgen på arbeidene, og hvor arbeidet skal starte vil bli avklart i et kommende oppstartmøtet mellom Statens vegvesen og entreprenøren.

To års arbeid

Planen er å begynne med tunnelen fra årsskiftet 2013/2014, mens den 74 meter lange brua over Femtevasselva bygges sommeren 2014. Denne kommer som en egen entreprise som lyses ut i løpet av høsten. Hele prosjektet skal være ferdig i oktober 2015. Det meste av arbeidet vil foregå utenfor dagens E6, men det vil bli anleggstrafikk på eksisterende veg. Det kan bli omkjøringsveger til midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden.

- Vær uansett forberedt på at farten blir satt ned, ett kjørefelt kan bli sperret, og det kan bli lysregulering av trafikken i deler av anleggsperioden. Vi må stenge vegen når vi sprenger, men legger opp til korte perioder med stans. Sommertrafikken skal gå med færrest mulig hindringer, sier Nymo.

Når det gjelder den 3,4 kilometer lange strekningen fra Kråkmo til Sandnesbotn ligger forslag til reguleringsplan ute til offentlig ettersyn fram til 2. september 2013.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Hæhre fikk E6 anbud" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.