Leder i Tysfjord ASVO, Beate Ráhka-Knutsen, vil arrangere seminar for kvinner i lulesamisk område. - Vi ønsker å skape et kvinnenettverk for felles inspirasjon og lærdom, sier Knutsen.

Næringslivet trenger flere kvinner

Beate Ráhka-Knutsen ved Tysfjord ASVO vil arrangere seminar om og med kvinner i lulesamisk område.

Publisert
13. oktober, 2010 klokken 20:24

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Ingar N. Skogvold
ingar@nord-salten.no
Publisert: 13. oktober, 2010 klokken 20:24
Oppdatert: 23. oktober, 2010 klokken 11:10

- Kvinner har en tendens til å undervurdere sin egen kompetanse, og ofte trenger vi å bli gjort oppmerksom på vår egen verdi, sier Knutsen. Nå vil hun samle kvinnene i Nord-Salten til felles motivering for å skape gründer og – næringsvirksomhet i lulesamisk område.
- Det er vår erfaring at kvinner sliter mest med å finne seg ny jobb, særlig hvis man ikke har en formell kompetanse. Tysfjord ASVO kan være med på å løfte frem kvinnedominerte interesseområder gjennom å arrangere seminarer om emnet. Et seminar om omsøm – sy nytt av gammelt – kan også inneholde et foredrag om etikk og rettferdig handel og / eller miljøutfordringer.
Vi har lokaler som er tilrettelagt for ulike produksjoner, og som kan fungere som startgrop for ny næringsvirksomhet, forteller initiativtakeren.

Ønsket er at næringslivet i større grad skal gjenspeile lokalsamfunnet. Og næringslivet trenger flere kvinner.
- Dette er det også gitt uttrykk for i prinsippskissen for stedsutvikling på Drag, sier Knutsen.

Bli inspirert
Ved å arrangere seminarer ønsker man å skape en arena hvor kvinner møtes, både for å lære og for å bli inspirert.
- Vi vil at kvinner i vårt nærområde skal bidra med sin kompetanse, noe som også vil gi et mer variert næringsliv. Planen er å gjennomføre fire seminarer med ulike tema hvor vi ønsker å ta utgangspunkt i kvinnedominerte interesser, både for å gi dette et løft, men også for å senke terskelen for å delta. Vi tror at det vil være lettere å engasjere kvinner til et seminar i omsøm enn til etablererskolen.

Seminaret vil romme både praktisk utøvelse og forelesning om tema og vil gi rom for forelesninger som grenser opp mot interessefeltet. Hvert enkelt seminar vil vare to – tre dager.
- I tillegg til seminarene kan det være behov for individuell veiledning, både i for og etterkant av seminarene. Veiledningen kan også gjøres felles hvis det er mest formålstjenelig. Hvis deltakerne har behov for ei forelesning i markedsføring så arrangerer vi det, sier Knutsen, som ber interesserte ta kontakt.

 

 

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Næringslivet trenger flere kvinner " på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.