Truls Hansen er Cermaq Norways produksjonssjef for Nordland.

Steigen kommer godt ut

- I og med at vi har tatt i bruk alle de fem grønne konsesjonene i gruppe B ved Oksøya i Steigen ligger det i kortene at Steigen kommune vil komme godt ut økonomisk, men fordelingen på lokaliteter kan bli endret noe innen fristen 1. november i år.

Publisert
24. august, 2014 klokken 08:51

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 24. august, 2014 klokken 08:51
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Det sier Cermaq Norways produksjonssjef for Nordland, Truls Hansen. Og det betyr at Steigen kommune kan få mange titalls millioner kroner, for vertskommunen får utbetalt om lag 10,75 millioner kroner per konsesjon. Men i og med at fordelingen ikke er helt klar enda kan det også bety at en del av disse pengene havner i eksempelvis Hamarøy. Dersom tillatelsen blir etablert i mer enn én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle kommunene. Det betyr at dersom en tillatelse etableres i for eksempel tre kommuner, får hver av disse kommunene cirka 3,6 millioner kroner (10,75 millioner kroner / 3 kommuner). Hvor mange lokaliteter tillatelsen knyttes til i hver kommune er uten betydning. Lokaliteter som er tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn for å bestemme kommunetilhørighet. Nærings- og fiskeridepartementet understreker at det er hvor de nye tillatelsene etableres som er av betydning for fordelingen av vederlaget mellom kommunene. Hvor den "innløste" tillatelsen drives er uten betydning. Det er også uten betydning hvor forretningsadressen til eier av tillatelsen er. Dersom det per 1. november 2014 gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke er knyttet til lokalitet, blir kommunens del av vederlaget for disse tilsagnene holdt tilbake. Når tilsagnet blir knyttet til én lokalitet, blir kommunens del av vederlaget (40 prosent) utbetalt.

Gir muligheter

Ordfører Asle Schrøder har kjent til at Steigen kommune kan komme svært godt ut av disse konsesjonstildelingene en god stund, og sier han er veldig fornøyd og takknemlig for dette.

- Det gir oss muligheter vi ellers ikke ville hatt, og vi kan få gjort mye som nå står på vent. For det er helt klart at dette er penger som skal brukes til investeringer, og ikke skal inn i driften, sier en glad ordfører.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Steigen kommer godt ut" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.