Hyttestandard ikke godt nok. Større grupper som besøker Hamsunsenteret ønsker hotellstandard når de bestiller kurs- og konferanseopphold. Da er det ikke nok med små gjestehus og hytter.

Utfordrende overnattingslogistikk

Med et forventet besøkstall på rundt 20 000 i året ved Hamsunsenteret på Presteid er det en betydelig logistikk som må på plass for å kunne håndtere større grupper.

Publisert
04. mars, 2011 klokken 14:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 04. mars, 2011 klokken 14:00
Oppdatert: 03. mars, 2011 klokken 21:32
Drivere
Rita og Hans Petter Christensen driver Hamarøy Fiskecamping
artikkel

Spesielt innenfor kurs- og konferansemarkedet som er logististikken utfordrende. Etter at Hamarøy Gjestegård ble kjøpt opp av Hamarøy kommune, og nå benyttes som  flykningmottak, er tilbudet på overnattinger i kommunesenteret betraktelig redusert. Og etter at hotellplanene til Kuldeep Singh gikk i vasken står overnattingstilbyderne overfor store utfordringer, både på overnatting- og bespisningssiden.

For små overnattingssteder

Det finnes flere små lokale tilbydere, men i forholdt til større grupper, som er en av målgruppene ved Hamsunsenteret, byr det på utfordringer. Ved Hamarøy Fiskecamping jobbes det med å legge til rette for rom med egne bad, men totalt er dette ikke nok til å dekke etterspørselen. Rita Christensen mener at dersom Hamarøy Fiskecamping skal kunne ta opp sine tidligere planlagte utviklingsplaner om å utvide kapasiteten på overnatting og utbygging av Straumkroa, må det legges til rette fra kommunens side.
- Det er mange som er ute etter hotellstandard på enkeltrom med eget bad, spesielt kurs- og konferansegjester som ikke kjenner hverandre så godt. De synes det kan bli litt nært å bo i hytte med flere sengeplasser og dele bad med andre. Vi har løst inn arealene ved kroa, og er den eneste aktøren med næringseiendom ved senteret, og er villige til å avgi areal for bygging av et eventuelt bryggehotell der kroa står i dag, med gode muligheter for utvidelse. Det har blitt stille fra kommunens side vedrørende hotellplaner på Oppeid. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som mener at det er på Presteid et hotell bør være, i nærheten til Hamsunsenteret, slik at man kan gå til senteret, sier Christensen.
Hun bekrefter at det er flere interessenter, men den økonomiske usikkerheten er stor og etterlyser større engasjement fra politikerne.
- Det er jo ikke en politiker som reagerer til tross for at det er av stor betydning at kommunen er en aktiv medspiller, sier hun.
Det har blitt kalkulert med kostnader rundt 8-10 millioner for et bryggehotell nede ved Glimma. Men uoverensstemmelsene med kommunen og fiskecampingen har stoppet videre utvikling av området.
- Ordføreren i kommunen bar Singhs hotellplaner frem, men etter at avslaget kom har det blitt helt stille. Vi er så og si fullbooket for sesongen av våre vanlige gjester, hvor kurs og konferansegjestene skal gjøre av seg vet jeg ikke. For vår del har vi god dialog med Innovasjon Norge, men folk som er interessert i å investere er også interessert i å tjene på investeringene, slik det er nå ser det vanskelig ut. Vi har avsatt tomt, selve indrefilten til hotell ned ved fjæra, et steinkast unna Hamsunsenteret, sier Christensen.

Bremser utvikling
Galleri- og turistbygda Tranøy har også store utfordringer med sine utviklingsplaner på grunn av mangel på overnatting.
- Vi klarer ikke å ta imot større grupper av kurs- og konferansegjester på grunn av mangel på ordentlig overnatting. Etter at gjestegården ble kjøpt opp av kommunen er ting blitt vanskeligere, sier Geir Solli ved Tranøy Opplevelser.
- Vi har store utfordringer med logistikken for å kunne tilby rett overnatting etter ønske og behov fra våre gjester. Vi har blant annet SKINN (Se kunst i Nord-Norge) som skal ha årsmøte og fagseminar tre dager i april med rundt 60 gjester. Det har vært en stor logistisk utfordring, men vi har klart det ved å sende dem litt her og der, noe som resulterer i mye busskjøring. Hva foretar kommunen seg nå etter at Singhs hotellplaner er gått i vasken, spør Solli.

Ordfører Rolf Steffensen sier at kommunen ikke er en aktør, men at det er viktig for kommunen å tilrettelegge på best mulig måte.
- Min oppgave som ordfører er å støtte lokalt næringsliv og i tilfelle med Kuldeep Singh ble jeg invitert med inn i arbeidet med hotellplanene. Kommunen har ingen interesse for hotell utover at vi støtter de næringsdrivende, sier Steffensen.
Han kan bekrefte at det er flere som har henvendt seg om muligheter for utbygging.
- Vi er opptatt av at infrastruktur skal på plass og det er mange muligheter utenfor sentrumsplanen for Oppeid.
- Har ikke kommunen et visst ansvar ved at de kjøpte den gamle gjestegården og dermed reduserte overnattingskapasiteten i kommunesenteret?
- Det er masse senger både på Ulvsvåg, Tranøy, Skutvik og Innhavet som avhjelper situasjonen i stor grad. Hamarøy Hotell har jo hatt vekst nettopp på grunn av økt overnatting. Men det er åpenbart et overnattingsbehov på Oppeid. Og i den grad det kommer konkrete spørsmål og henvendelser vil kommunen ta stilling til det. På Presteid er det flere grunneiere, blant annet fylkeskommunen og andre.

Museum – ikke reiselivsbedrift

Direktør ved Hamsunsenteret, Bodil Børset bekrefter at overnattinglogistikken i forbindelse med større grupper er krevende.
- Vi har hatt masse kurs- og konferansegjester, som absolutt er et marked for oss. Vi er blitt konfrontert med problematikken rundt overnattingstilbudet, kundene spør oss om overnattingsmulighetene og vi skulle gjerne hatt overnattingstilbud i nær avstand til senteret.
- Hva med Hamarøy Fiskecamping som ligger et steinkast unna?
- Den benyttes selvfølgelig siden det er gangavstand til senteret. Men campingen har ikke den type overnatting som kurs- og konferansegjestene etterspør, rom med eget bad. Men folk er utrolig tilpasningsdyktige, for eksempel synes gjester som har overnattet ved Tranøy Fyr at det har vært en spennende opplevelse. Vi benytter oss av de tilbudene som finnes i dag, men det er klart at transportlogistikken blir en utfordring. Det optimale ville jo vært at ett sted kunne håndtere en busslast i forhold til overnatting og bespisning, sier Børset.
Hun bekrefter at mange av de besøkende ved Hamsunsenteret ønsker å være lengre på Hamarøy, men at gjestene ofte er stresset for å rekke ferja.
- Vi er først og fremst et museum, men det er av interesse for oss å ha et hotell på Hamarøya og ha et nært samarbeid med aktørene. Et hotell er viktig for oss. Men jeg vil understreke at vi har et godt samarbeid med både Hamarøy Hotell og Kobbelv Vertshus som har mange av våre bussgjester boende hos seg, som på sin gjennomreise skal besøke senteret. Også Tysfjord Turistsenter er en aktør, men det kunne ha vært fint å ha noe i umiddelbar nærhet, det ville ha vært enklere for oss. Så langt klarer vi å organisere og håndtere overnattingslogistikken, men vi mister nok også en del kunder. Det ville ha vært fint å kunne tilby alt i en pakke med museumsbesøk, overnatting og bespisning i en pakke. Senteret kan ta grupper på mellom 30 og 220 gjester, og per i dag kan vi ikke matche så store grupper på grunn av overnattingsutfordringen. Vi trenger en god infrastruktur rundt oss. Men vi har et kjempegodt samarbeid med lokale bespisningsoperatører, og har håndtert opp til 180-190 gjester på bespingsingssiden. Vi håper at noen ser muligheten og tør å satse. Det hadde vært fint om noen kunne se muligheten for å skape noe, sier Bodil Børset

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Utfordrende overnattingslogistikk" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.