Vil investere over 100 millioner på Innhavet

De begynner i begge ender. Et nytt svært prosessanlegg i den ene, kraftverk i den andre. Smolten AS skal investere over 100 millioner på Innhavet de neste årene.

Publisert
30. januar, 2013 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 30. januar, 2013 klokken 08:00
Eirik Welde
Daglig leder i Smolten AS, Eirik Welde.
Torstein Gaard
Torstein Gaard er driftsleder på Smolten Innhavet.
næringsliv
Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Energiselskap med nett-infrastruktur og kraftproduksjon.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Begge prosjektene startes opp i disse dager.

–Mandag i denne uka fikk vi endelig grønt lys for kraftverket i Storvasselva, og på Innhavet er også det meste klart for bygge-start, sier daglig leder i Smolten AS, Eirik Welde, til Lokalavisa.

Tre anlegg

Nordlaks-eide Smolten har hovedkontor og ett av sine produksjonsanlegg på Innhavet, ett anlegg i Nusfjord i Lofoten samt det nye, flotte og velkjente storanlegget i Mørsvika. Det siste har konsesjon for en årlig produksjon på 10 millioner smolt, Nusfjord 2 millioner, mens Innhavet kan produsere 2,5 millioner smolt årlig. Men på Innhavet , der det hele startet i 1991, vil det komme mer ...

Dobler produksjonen?

-Vi har inne en søknad om å få øke vannuttaket fra 25 kubikk til 60 kubikk.  Får vi tillatelse til å bruke mer vann, kan det gi en dobling av produksjonen, til  5 millioner smolt.  På lang sikt ser vi for oss en produksjon på Innhavet på linje med det vi har i Mørsvika, forteller Welde, som likevel er snar med å understreke at det kan være langt frem for å innfri disse største ambisjonene.

- Det en del styrevedtak på veien dit, sier han. Det er gjerne mange hensyn som skal ivaretas, mange skal uttale seg og nødvendige tillatelser kan sitte langt inne.  Man må ofte ha tålmodighet som en av sine dyder i denne bransjen.

-Ting må formaliseres og gjøres i riktig rekkefølge, sier Welde.

Det har vært så godt som ingen økning i oppdrettsproduksjonen i Norge de siste årene. Smolten-sjefen innser at næringa har miljøutfordringer, men er samtidig opptatt av å kommunisere at oppdrettsnæringa er svært bærekraftig.

- Nord-Norge må på en del områder «lide» for problemer på Vestlandet, der anleggene ligger langt tettere enn i nord, mener han.

Til høsten blir det likevel en ny konsesjonsrunde, blant annet med såkalte «grønne» konsesjoner.

Modernisering

Det har vært smoltproduksjon på Innhavet siden midten av 80-tallet.  Smolten AS har drevet siden 1991. Selskapet  har i alle år prestert godt, har en svært erfaren og dyktig stab  og har ifølge både Welde og Nordlakssjef Inge Berg stort vekstpotensiale.  Det å bygge eget kraftverk, er i seg selv et sikkert tegn på at perspektivene for satsing på Innhavet er langsiktige.  Men mange år har gått, produksjonsanlegget er i dag preget av gammelt utstyr og gamle komponenter. Det er en av grunnene til at man nå går i gang med en oppfattende oppgradering og modernisering.  Sentralt i dette er er bygging av nytt, teknisk bygg.  Et prosessanlegg i 3 etasjer.  Det skal bygges tett inntil dagens anlegg, mellom havet og gamle "trelasten" som Smolten overtok for mange år siden.

-Når det er gjort, skal det gamle rives, forteller driftsleder Torstein Gaard, som viser rundt på anlegget.  Han leder det daglige arbeidet i produksjonen på Innhavet, der det for tiden er 7-8 ansatte.

Kraftverket, ny vannledning og nytt prosessanlegg vil kreve stor aktivitet og mange i arbeid i byggefasen. At produksjonskapasiteten økes, betyr likevel ikke at antall fast ansatte øker tilsvarende.  -Noen flere i produksjonen kan det nok likevel bli etterhvert, mener Torstein Gaard. Smolten AS har tilsammen omlag 25 ansatte, fordelt på sine tre anlegg. Selskapet omsatte for drøyt 110 millioner i 2011, og 2012 blir ikke noe dårligere, slår Eirik Welde fast.  2013 har startet med stor etterspørsel etter laks - og høye priser. Det ser lyst ut.

Kraftverk

Steffensen Maskin og Transport AS fra Ulvsvåg har i disse dager kommet igang med Storvatnet kraftverk, som plasseres der den gamle, private kraftstasjonen lå.  Ferdig utbygd vil kraftverket gi en årsproduksjon på  8,6 GWh.  Det vil være mer enn Smolten AS trenger til eget behov, noe av overkuddskraften skal selges via NSKs nett.

- Vi har vurdert det å bygge eget kraftverk som lønnsomt for selskapet på lang sikt. Hadde vi hatt kortere perspektiv på satsingen på Innhavet, kunne vi nøyd oss med å etablere et anlegg for å redusere vanntrykket.  Det ville vært mye billigere.  Nå kommer vi til å utnytte vannet to ganger, og på den måten optimalisere ressursene, avslutter Eirik Welde.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vil investere over 100 millioner på Innhavet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.