Kraftmillioner i kommunekassene

ØkonomiRelativt fornøyd var de vel, de fire ordførernei eierkommunene Steigen, Sørfold, Tysfjord og Hamarøy med årets utbytte fra Nord-Salten Kraft AS. Kommunekassene får til sammen påfyll med ca. 10 millioner kroner.

Store kutt i Steigen

ØkonomiRådmann Torben Marstrand la fram en ny kuttliste da formannskapet i Steigen mandag hadde et arbeidsmøte om budsjettet for 2016.

Dyster og dramatisk kommuneøkonomi i Tysfjord og Steigen

Økonomi- Det har  aldri vært en verre situasjon i Tysfjord kommune, sa rådmann Konrad da han sist mandag orientrte formannskapet om den økonomiske tilstanden i kommunen. Det var ikke stort bedre i Steigen. 
- Det er ganske dramatisk at kommunen har et så stort underskudd, sa rådmann Torben Marstrand til sitt formannskap.

Les mer i ukens avis, entenn i papiravisa eller eAvis

Toyota Rav4 bestselger i Nord-Salten

ØkonomiVW Golf sikrer seg stadig større markedsandeler blant nybilkjøpere i Norge. I Nord-Salten er det imidlertid Rav 4 som stikker seg frem. Og det er det Nord-Salten Auto i Ulvsvåg som sørger for.

Les mer i papirutgaven eller e-avis

Steigen ble vinneren

NæringØkonomiSteigen kommune får 53,515 millioner kroner på konto etter at alle de fem grønne konsesjonene som Cermac fikk tilslaget på er lagt til lokaliteten Oksøy i Steigen.

Må kutte ti stillinger

PolitikkØkonomiTysfjord kommune må fase ut minst ti stillinger i løpet av 2015 for å komme i mål med den forpliktende planen de har overfor Fylkesmannen i Nordland som følge av at de er en Robek-kommune.

Stort underskudd

PolitikkØkonomiKommunestyret i Tysfjord godkjente torsdag kommunens regnskap for 2013 med et samlet underskudd på vel 12,1 millioner kroner.

Árran vil merke kutt

ØkonomiÁrran Lulesamisk senter på Drag får midler direkte på statsbudsjettet, men direktør Lars Magne Andreassen tror de vil merke budsjettkuttene indirekte gjennom kutt fra Tysfjord kommune, Nordland fylkeskommune og Sametinget.

Stor forskjell for kommunene

ØkonomiBlant kommunene i Nord-Salten er det Hamarøy som kommer best ut dersom det framlagte forslaget til Statsbudsjett for 2015 blir endelig, mens Tysfjord blir taperen.

Steigen kommer godt ut

NæringØkonomi- I og med at vi har tatt i bruk alle de fem grønne konsesjonene i gruppe B ved Oksøya i Steigen ligger det i kortene at Steigen kommune vil komme godt ut økonomisk, men fordelingen på lokaliteter kan bli endret noe innen fristen 1. november i år.


Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.