Stort underskudd i Steigen

PolitikkØkonomiOgså Steigen gikk på en økonomisk smell i fjor. Et merforbruk på 4 millioner kroner i 2013 føyer seg inn i rekken av år med underskudd.

Kjempeunderskudd i Tysfjord

PolitikkØkonomiØkonomileder Mari Hegge kunne mandag fortelle kommunestyrets medlemmer at Tysfjord kommune fikk et underskudd på regnskapet for 2013 på hele 12,3 millioner kroner.

Tysfjord på ROBEK-lista - igjen

PolitikkØkonomiForrige tirsdag fikk Tysfjord kommune beskjed fra Fylkesmannen i Nordland om at de skal registreres på ROBEK-lista.

Økte kassekreditten til 20 millioner

NæringØkonomiKommunestyret i Hamarøy vedtok torsdag etter en svært lang debatt å øke kommunens kassekreditt fra 12 til 20 millioner kroner.

Økt dieselavgift gir dyrere veger

NæringØkonomiAvgiftene for såkalt avgiftsfri diesel økte 1. januar i år med 81 øre per liter. Avgiftshoppet kom som et resultat av et forlik mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti. Veksten er på nesten 50 prosent - mer enn den samlede avgiftsøkningen de siste 12 årene.

Kutter Nordfold skole

PolitikkØkonomiRådmann Roy Hanssen i Steigen kommune la onsdag fram kraftige kuttforslag i forbindelse med formannskapets drøftinger om budsjettet for 2014. Blant annet vil han legge ned Nordfold skole.

Tøffe økonomiske tak i Hamarøy

PolitikkØkonomiMandag hadde kommunestyrerepresentantene, administrasjon og enhetsledere i Hamarøy kommune arbeidsmøte med innleid rådgiver Sigmund Johnsen. Målet var blant annet å få en felles forståelse av kommunenes økonomi.

Kraftig gebyrøkning

PolitikkØkonomiFormannskapet i Steigen gikk motvillig, men enstemmig inn for å foreslå at kommunestyret øker gebyrene for byggesaker med 35 prosent, og gebyrene for oppmåling med 30 prosent.

Vanskelig budsjett

PolitikkØkonomi- Vi har et usedvanlig dårlig bakteppe i forhold til neste års budsjett, og er milevis unna et realistisk budsjett. Rå-budsjettet mangler fortsatt 7,5 millioner kroner, så det blir en kjempeutfordring å få det i balanse.

Dårlig økonomi

PolitikkØkonomiKommunestyrerepresentantene i Steigen fikk en økonomirapport på bordet da de startet møtet torsdag denne uka, og økonomileder Turid Markussen ga klar beskjed da hun kommenterte den.


Forrige side

Neste side

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.