Forvirring om Hamsunsenteret og Statsbudsjettet

Har Hamsunsenteret fått penger i forslaget til Statsbudsjett for 2011 eller har de ikke? Forvirringen de siste dagene har vært stor.

Publisert
07. oktober, 2010 klokken 15:18

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 07. oktober, 2010 klokken 15:18

Først ble det meldt om null kroner på AN`s nettside, tirsdag melder fylkeskommunens nettside at fylkesråd Marit Tennfjord er glad for at den politiske argumentasjonen for økte bevilgninger til Hamsunsenteret “har fått gjennomslag i regjeringen”. Det uttaler fylkesråden etter at Nordlandsmusèet har fått økt sine rammer med nesten 1,1 millioner kroner i forhold til inneværende år.
- Men disse vurderingene er jo ikke riktig. Midlene er ikke øremerket Hamsunsenteret eller noen andre av våre anlegg, påpeker direktør Harry Ellingsen ved Nordlandsmusèet. Det er Nordlandsmusèet (tidligere Salten Museum) som har påtatt seg driftsansvar for Hamsunsenteret.
- Av de knappe 1,1 millionene “forsvinner” nærmere en halv million til prisstigning og lønnsvekst. Den reelle økningen i forhold til inneværende år er derfor 6-700.000 kroner, sier museumsdirektøren.
- Staben på Hamsunsenteret har gjort en formidabel jobb for at publikum ikke skal merke de manglende ressursene. Men slik kan det ikke fortsette over tid. Enten må vi redusere driften noe, eller oppnå større bevilgninger gjennom forhandlinger med Staten, mener Ellingsen. Han har allerede avtalt et møte med fylkeskommunen for å diskutere den vanskelige situasjonen.
- Vi kan ikke “true” Staten til noe som helst, men det er klart at dette er blitt et problem ikke bare for Nordlandsmuseet, men for alle som har vært involvert i etableringen av Hamsunsenteret. Den finansieringsmodellen for drift som man har bygd på, kan ikke gjennomføres uten at Staten bidrar med mer penger. Selv om vi skulle komme til å bestemme at hele økningen til Nordlandsmuseet på drøyt 600.000 kroner skulle tilfalle Hamsunsenteret, noe jeg forøvrig anser for umulig å få gjennomslag for, så ville det være for lite til å drive senteret slik vi ønsker, mener Harry Ellingsen.
Direktøren er godt fornøyd med driften av Hamsunsenteret i 2010.
- Selv om vi neppe kommer helt i mål med det estimerte besøkstallet på 20.000, sier han.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Forvirring om Hamsunsenteret og Statsbudsjettet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.