Nye konsesjoner gir penger i kommunekasser

Steigen, Hamarøy og Tysfjord kan få mange ekstra millioner i kassen dersom Mainstream Norway, Ellingsen Seafood og Nordlaks får noen av de nye konsesjonene som snart skal tildeles.

Publisert
11. oktober, 2013 klokken 07:35

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 11. oktober, 2013 klokken 07:35
Oppdatert: 11. oktober, 2013 klokken 08:01
Snorre Joanssen
Direktør Snorre Jonassen i Mainstream Norway AS. Arkivbilde.
Line Ellingsen
Administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood. Arkivfoto.
Inge Berg
Administrerende direktør Inge Berg i Nordlaks AS.
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Fiskeri-og kystminister Lisbeth Berg-Hansen(Ap) foreslo sist fredag at vertskommuner skal få opptil fire millioner for hver av de 45 oppdrettskonsesjonene som staten er i ferd med å dele ut. I utgangspunktet skulle disse pengene gå til fylkeskommunene som tidligere, men nå går de i stedet direkte til kommunene.

- Kommuner som legger til rette for oppdrett synes i noen tilfeller at de sitter igjen med for lite. I tillegg er ikke fylkeskommunene involvert i tildelingssakene slik de har vært før. Nå er det en ekspertgruppe som bestemmer hvem som får konsesjonene, sier Berg-Hansen til Adresseavisen.

I tillegg skal det igangsettes et arbeid med å utrede arealavgift.

Gjennomslag

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) - som blant annet ordfører Asle Schrøder er med i, har dermed fått gjennomslag for sine krav om økonomisk bidrag fra oppdrettsnæringen for bruken av sjøarealene til kommunene. Fire millioner kroner av vederlaget for nye konsesjoner skal gå til oppdrettskommunen for oppdrettsanlegg. Totalt er det forventet at det går 180 millioner kroner til kommunene fra oppdrettsnæringen.
Leder av NFKK, ordfører Ole L. Haugen, sier i en kommentar: -Endelig har regjeringa og fiskeriministeren hørt på oss. De har skjønt at videre vekst i oppdrettsnæringa er helt avhengig av motiverte, attraktive og tilretteleggende kommuner.

NFKK har siden etableringen høsten 2009 arbeidet for at vertskommunene for oppdrettsanlegg skal få en rimelig andel av verdiskapningen som skjer i den kommunale sjøallmenningen. I denne sammenheng er begrepet arealavgift blitt brukt, etter at næringa selv og sentrale myndigheter for flere år siden tok i bruk dette begrepet.

Nå skal en andel på 4 mill pr stk av vederlaget for nye konsesjoner gå til vertskommuner for oppdrettsanlegg. Totalt forventer fiskeriministeren at dette skal gi 180 mill til vertskommunene for oppdrettsanlegg, noe som tilsvarer bortimot samme årlige beløp som NFKK har krevd som arealavgift, gitt dagens produksjonsvolum og en avgift lik skotsk nivå.

Arealavgift utredes
Dette er et betydelig skritt i riktig retning, og NFKK forventer at den bebudede nye utredningen om arealavgift skal gi ytterligere resultater. Nå ér det viktig at en slik utredning blir gjennomført så raskt som mulig, slik at videre og ønsket vekst i oppdrettsnæringa ikke blir hindret av mangelfulle rammevilkår og incitament for oppdrettskommunene.

I Nord-Salten

- Vi har søkt på tre av de 20 konsesjonene som skal fordeles på Troms og Finnmark, tre av de 10 "ekstra" grønne konsesjonene og fem av de femten konsesjonene som skal auksjoneres bort. Noen av disse blir trolig plassert i Nord-Salten, men det er noe vi tar stilling til når vi vet hva vi får, sier administrerende direktør Snorre Jonassen i Mainstream Norway AS.

Også Ellingsen Seafood har søkt på de nye konsesjonene.

- Vi har søkt på tre nye konsesjoner, både blant de som fordeles og de som auksjoneres. Og i utgangspunktet er de tenkt plassert i Tysfjord, men dette vil vi ikke ta endelig stilling til før vi vet utfallet av denne runden. Jeg mener avgjørelsen skal tas rundt juletider, eller like over nyåret, men jeg tror ikke konsesjonene kan tas i bruk før alle høringer og formaliteter er på plass. Og det vil tidligst skje utpå høsten 2014, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

På spørsmål om hennes holdning til arealavgift svarer Ellingsen:

- Jeg er for at kommunene skal få igjen for å stille areal til disposisjon for oppdrettsnæringen, derfor har også vi og Nordlaks etablert Havbruksfondet i Tysfjord. Men om arealavgift er det rette er jeg usikker på. Det må ikke bli slik at småbåtforeninger og andre som bruker sjøarealer også må betale avgift, så kanskje er det andre måter å gjøre dette på, sier Ellingsen.

Administrerende direktør Inge Berg i Nordlaks opplyser at de har søkt om seks nye konsesjoner, og at Tysfjord kan bli hjemkommune for noen av disse.

- Vi har ambisjoner om å få et utsett til i Tysfjord, men har foreløpig ikke tatt stilling til hvor eventuelt nye konsesjoner vil bli plassert, sier Berg.

Frie midler

Fristen for å søke på de såkalte grønne konsesjonene for lakseoppdrett gikk ut forrige tirsdag, og det kom inn til sammen 255 søkere på de 45 tillatelsene. For 30 av de nye konsesjonene skal oppdrettselskapene betale ti millioner kroner i avgift for hver, mens 15 deles ut etter en lukket budrunde. Berg-Hansen regner det for brennsikkert at alle konsesjonene selges for mer enn fire millioner kroner, slik at til sammen 180 millioner kan deles ut til kommunene. Både Høyre og FrP har tidligere gått inn for at kommunene skal få konsesjonsavgift, men Berg-Hansen sier endringen ikke gjennomføres for å komme de borgerlige i forkjøpet.

- Regjeringen sa i sjømatmeldingen at i framtidige konsesjoner skal mer av inntektene gå til kommunene. Vi kommer ikke noen i forkjøpet, men vi iverksetter regjeringens politikk tidligere, sier Berg-Hansen.

Pengene går til kommunene som frie midler. På spørsmål om de ikke heller burde gå til målrettede tiltak for å bekjempe blant annet luseproblemer og rømning, svarer statsråden at det allerede brukes mye penger på dette.

- Vi regner med at  vi vil få inn betydelig mer enn 180 millioner, og de pengene går rett i statskassen. Tidligere har praksis vært at disse pengene har gått til forskning og utvikling, og det vil vi fortsette med sier hun.

Fiskeri- og kystministeren sier at regjeringen  i tillegg vil sette i gang et utredningsarbeid for å se om arealavgift til kommunene kan være et bedre alternativ enn eiendomsskatt.

- I dag har kommunene anledning til å ilegge oppdrettsanleggene eiendomsskatt, men mange føler at inntektene ikke står i stil med ressursene det krever. Nå vil vi utrede om arealavgift er en bedre løsning, sier Berg-Hansen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Nye konsesjoner gir penger i kommunekasser" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.