Tysfjord på ROBEK-lista - igjen

Forrige tirsdag fikk Tysfjord kommune beskjed fra Fylkesmannen i Nordland om at de skal registreres på ROBEK-lista.

Publisert
29. mars, 2014 klokken 10:31

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 29. mars, 2014 klokken 10:31
artikkel

robek

Fakta om ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Det betyr at kommunen settes under betinget godkjenning og kontroll av Fylkesmannen i Nordland. De har gått gjennom kommunens regnskap for 2012 og funnet at driftsregnskapet er avsluttet med et underskudd på vel 9,3 millioner kroner. Dette skal i følge et kommunestyrevedtak dekkes inn med 1,5 millioner fra disposisjonsfondet i 2013, mens resten skal dekkes inn i 2014 og 2015. Dermed klarer de ikke å dekke underskuddet for 2012 i løpet av to år, som i følge kommunelovens paragraf 60 er kravet for å unngå å komme på ROBEK-lista. Det ligger nemlig an til at Tysfjord kommune også i 2013 vil få underskudd på driftsregnskapet. Per i dag er det 11 kommuner i Nordland som er på denne lista, og det er Narvik, Hemnes, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Røst, Flakstad, Vestvågøy, Bø og Moskenes. Sist ankommet på denne "kommuner-med-dårlig-økonomi"-lista er altså Tysfjord kommune, noe som blir behørig kommentert på Facebook-siden "Lokalpolitikk i Tysfjord kommune".

- Hva skal man si? Det er selvsagt trist at vi er kommet på denne lista på nytt, men det betyr bare at vi ikke har evnet å se at driftskostnadene er for høye. Nå skal det sies at regnskapet for 2012 ikke var klart da budsjettet for 2013 ble lagt, og da underskuddet ble mye større enn vi hadde forventet, hadde vi ikke muligheter for å hente det inn. Vi klarte rett og slett ikke å snu fort nok. Men nå må vi ta affære, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

- Vil dette påvirke noen av prosjektene som kommunen har på gang?

- Nei. Vi kan selvfølgelig ikke sette i gang noen "kjekt-å-ha"-prosjekt, men ellers vil livet gå videre, bortsett fra at vi må få i gang den ubehagelige prosessen med å kutte i drifta. Jeg ser imidlertid ikke mørkt på dette, for det er på tide at vi kommer i gang med den operasjonen, sier ordføreren.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Tysfjord på ROBEK-lista - igjen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.