Avviser omvalg

Ordfører og leder i valgstyret i Steigen, Asle Schrøder, avviser kravet om omvalg, og har sendt følgende redegjørelse til Kommunal- og regionaldepartementet etter klagen på valget i Stamsvik:

Publisert
27. september, 2011 klokken 12:38

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 27. september, 2011 klokken 12:38
artikkel

Steigen kommune har mottatt en klage på valget i Stamsvik krets fra Sigbjørn Didriksen.

Straks denne kom tok jeg kontakt med lederen i stemmestyret i Stamsvik, samt to av de andre medlemmene der. Alle tre fortalte samme versjon av hvordan avslutningen på valget der foregikk, uavhengig av hverandre.  Lederen der er også en meget ryddig og pålitelig person som vi har den største tillit til. Vi har derfor ingen grunn til å tro at det har skjedd noe ureglementert  under gjennomføringen av valget der.

At Sigbjørn Didriksen ble skuffet over valgresultatet har jeg full forståelse for. Grovtellingen valgnatta viste at han var inne som kommunestyremedlem, mens fintellingen, som ble foretatt to ganger neste dag, viste et det var SV som fikk denne plassen.

Jeg kan også beklage, og ta på meg ansvaret for, at ikke Sigbjørn Didriksen ble informert om det nye resultatet før beskjeden ble sendt til media, Avisa Nordland og Nord-Salten avis.

Jeg legger ved en uttalelse fra lederen av stemmestyret i Stamsvik krets.

Med hilsen Asle Schrøder, ordfører i Steigen kommune

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Avviser omvalg" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.