Kjell T. Arntsen med rapporten som Statens vegvesen har fått laget om brualternativer over Mistfjorden.

Bru over Mistfjorden som forskningsprosjekt

Gruppen som arbeider for en forlengelse av Kystriksveien via Kjerringøy til Steigen, ønsker Nordland fylkeskommune på banen for å få bru over Mistfjorden som forskningsprosjekt.

Publisert
29. februar, 2008 klokken 14:33

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 29. februar, 2008 klokken 14:33
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

I følge Kjell T. Arntsen, som leder denne gruppen, har Nordland vegkontor fått prosjektmidler for å se på den gamle ideen om en utrangert oljeplattform som midtfundament for ei bru over Mistfjorden, og fått et konsulentforma til å lage en utredning om dette. De har sammen brukt 350.000 kroner i 2007 og har fått ytterligere 200.000 i 2008 til dette arbeidet.
- Kalkyler for bru over Mistfjorden, enten man bruker plattformunderstell eller lager ei selvstendig bru, antyder kostnader i området fra 470 millioner for ei stålbru til 670 millioner for ei hengebru. Dersom man fikk lov til å fortsette på dette arbeidet som et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt – og samtidig fikk bygd brua – så snakker vi om et beløp rundt 500 millioner kroner, sier en ivrig Kjell T. Arntsen.

 

Kan gå til andre

Arntsen leder i dag gruppen som arbeider for å forlenge Kystriksvegen fra Bodø, gjennom Kjerringøy til Steigen, og har med seg varaordfører Fred Eliassen fra Steigen. Ellers er Willy Nohr fra Kjerringøy lokalutvalg - som har sekretariatet for gruppen, Ole Henrik Hjartøy, Arne Lyngmo og varaordfører Kirsten Hasvold, med i gruppen fra Bodø kommune.
- Det som er mitt anliggende i denne saken er å få Nordland fylkeskommune til å prioritere dette forskningsprosjektet, samtidig som de gir prioriteringer i forhold til Nasjonal Transportplan (NT). Slik jeg ser det er vi ikke inne i de nasjonale bevilgningene, dette er et ekstra prosjekt, og mitt budskap er at dersom ikke Nordland fylkeskommune viser aktivitet ved å prioritere prosjektet, så kan dette utviklingsarbeidet gå til et annet vegkontor i Norge, for de står i kø for å få overta prosjektet. De foreløpige rapportene kan nemlig brukes andre plasser, selv om det er kryssingen av Mistfjorden som er lagt til grunn for beregningene. Derfor vil det etter mitt skjønn være utrolig trasig dersom dette ikke blir prioritert nå, sier Kjell T. Arntsen.

Miljøgevinst

Prosjektet ligger jo litt fram i tid uansett, men Arntsen tror det vil ligge enda lenger fram i tid om det ikke blir prioritert i forhold til Nasjonal Transportplan nå.
- Får man først bevilgninger til dette som et forskningsprosjekt, er man ikke avhengig av de årlige bevilgningene for å få fullført prosjektet. Vegkontoret i Salten er interessert, men vi vet foreløpig ikke hvor Nordland fylke står, sier Kjell T. Arntsen.
- Dette prosjektet har også en stor miljømessig gevinst. Det er nemlig stor forskjell på å skrote en oljeplattform og å flytte den for å kunne bruke den videre til et annet formål. Det er et miljøaspekt bare å se på gjenbruk av utrangerte oljeplattformer i stedet for å skrote de helt.

Vi har også sett i vinter at det kunne vært greit med en slik omkjøringsmulighet når veier blir stengt på en eller annen måte, og der kunne Kystriksveien vært et alternativ. Vi markedsfører også veien som innfallsporten til Hamsuns Rike, og ser verdien av rundturer til Kjerringøy, gjennom Steigen, innom Hamsunsenteret og tilbake til Bodø på en dag. Derfor har vi lekt litt med tanken på å bruke Havørnveien som begrep, sier Kjell T. Arntsen.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Bru over Mistfjorden som forskningsprosjekt" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.