Budsjett 2012

Formannskapet i Steigen behandlet tirsdag administrasjonens forslag til budsjett for 2012.

Publisert
03. desember, 2011 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 03. desember, 2011 klokken 12:00
Oppdatert: 02. desember, 2011 klokken 14:13
næringsliv

Budsjettet har en total ramme på 257,5 millioner kroner, hvorav driftsbudsjettet står for 208,5 millioner kroner og investeringsbudsjettet for nær 49 millioner kroner. Følgende endringer fra administrasjonens forslag ble fremmet av Kjersti Olsen (Rødt):

1. "Næringsetaten tilføres et beløp på en million kroner for støtte til kjøp av fiskebåter og kvoter i 2012. Næringsetaten utarbeider retningslinjer for bruk av pengene inne utgangen av januar 2012, og det er en forutsetning at båt/kvoter det er gitt støtte til forblir i Steigen.

2. Næringsetaten tilføres et beløp på en million kroner for støtte til investeringer i landbruket og skogbruket 2012. Næringsetaten utarbeider retningslinjer for bruk av pengene inne utgangen av januar 2012, og det er en forutsetning at evt. kvoter det er gitt støtte til forblir i Steigen.

3. Næringsetaten tilføres et tilleggsbeløp på 500 000 kroner for støtte til bedriftsetablering i Steigen. Næringsetaten utarbeider retningslinjer for bruk av pengene inne utgangen av januar 2012.

4. Flyktningetjenesten tilføres et tilleggsbeløp på 300 000 kroner øremerket til opprette ei stilling som miljøarbeider.

5. Driftsinntektene økes med to millioner kroner. Dette gjøres ved at Steigen kommune sammen med andre aksjonærer danner en flertallsgruppe i styret og generalforsamling i Nord-Salten Kraft A/S med det formål å ta et ekstraordinært utbytte fra Nord-Salten Kraft A/S i 2012 som vil tilføre Steigen kommune to millioner kroner.

6. Posten "Stedsutvikling Leinesfjord kr. 1 250 000" utsettes til 2013.

Totalt betyr disse forslagene et positivt bidrag til kommuneøkonomien på 450.000 kroner. Forslagene falt med 6 mot 1 stemme.

Endringsforslag fra Thor Holand (V):

Går for rådmannens innstilling bortsett fra å øke lønnsanslaget med redusert handlefrihet på 1 million kroner. Forslaget  falt med 6 mot 1 stemmer.

Endringsforslag fra Asle Schrøder (Sp):

Forslag om å redusere EDB-utgiftene med 300.000 kroner ble vedtatt mot to stemmer. Forslaget om å redusere barnevernet med 180.000 kroner ble vedtatt mot en stemme. Forslaget om å minske posten Steigentunet med 350.000 kroner ble vedtatt mot to stemmer, og utgifter til arealplan ble vedtatt redusert mot to stemmer.

Samtidig foreslo Schrøder å øke utgiftene til konsulent med 150.000 kroner, vedtatt mot to stemmer, og til posten lønnsøkning med 567.000 kroner ble vedtatt mot en stemme.

Til slutt ble administrasjonens forslag til budsjett 2012 med forslagene fra Asle Schrøder vedtatt.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Budsjett 2012" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.