Kommunestyret i Steigen vedtok onsdag budsjettet for 2013 - mot én stemme.

Budsjettet vedtatt - mot én stemme

Kommunestyret i Steigen brukte en hel dag på å flytte litt rundt på under en halv million kroner - eller under 0,25 prosent - av et budsjett på over 205 millioner kroner. Kanskje ikke så rart at noen blir frustrerte over økonomisk handlingslammelse.

Publisert
13. desember, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 13. desember, 2012 klokken 08:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Etter en innledning av fungerende rådmann Inge Albriktsen ble det en generell debatt som i stor grad handlet om de problemene kommunen står overfor, som negativ folketallsutvikling, pensjonsbomber, høyt driftsnivå og lave inntekter og overføringer.  Og kommunesammenslåing med Bodø. Det ble også etterlyst å se kommunens økonomi i et lengre perspektiv.

- Vi er nødt til å tegne et kart over veien framover, ta på støvlene og gå dit. Jeg ble nylig kjent med strategisk kommuneplan, og der står det klart definerte mål. Det er et godt verktøy for det videre arbeid, så slipper vi drodling om motiver for benkeforslag, sa Vibeke Aasjord Juul (V).

Både Kjell Arntsen (H) og fungerende rådmann Inge Albriktsen syntes det var betimelig at denne planen ble tatt fram. Det ble også opplyst at formannskapet hadde hatt et møte med nytilsatt leder for Steigentunet, Siw Johansen, som ikke kunne være til stede da formannskapet behandlet budsjettet. Johansen viste selv til de sparetiltakene som helse og omsorg må ta i forhold til å kutte én prosent. Folkehelse kuttes med 200.000 kroner ved å holde stillingen 50 prosent vakant i åtte måneder. De reduserer overtidsbruken i barnevernet med 40.000, overføring til fosterhjem med 100.000, reduserte datautgifter på Steigentunet med 50.000 og 50 prosent stillingskutt i hjemmehjelpen tilsvarende 225.000 kroner. Den største diskusjonen sto om kutt i tilpasningsressursene i skoleverket, kulturskolen og helse og omsorg.

Etter et gruppemøte ble det stemt over forslagene fra posisjon og opposisjon, og posisjonens forslag om å sette 200.000 kroner til et næringsfond for landbruk og fiskeri ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer. Å redusere konsulenttjenester fra 480.000 til 400.000 kroner ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer, redusert støtte til Reiseliv i Hamsuns Rike med 70.000 kroner (1/2 års medlemskap) ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer, mens det ble enstemmig vedtatt å fjerne de 75.000 kronene som formannskapet ønsket å gi ekstra til Steigen Sagaspill i 2013. Å redusere støtten til kulturskolen med 100.000 kroner ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer, mens tilpasningsressursen i skolen ble vedtatt økt med 125.000 kroner, mot seks stemmer. Ingen stemte for forslaget om å fjerne 7.700 kroner som formannskapet ville gi eldrerådet i forbindelse med avviklingen av De eldres dag. Et alternativt budsjett fra Steigen FrP fikk bare deres egen stemme. Og Steigen kommunes budsjett ble altså til slutt vedtatt - mot én stemme - med en handlefrihet på en halv million kroner (0,25 prosent).

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Budsjettet vedtatt - mot én stemme" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.