Med ti mot sju stemmer vedtok kommunestyret i Steigen i kveld å bygge allhus, forutsatt at finansieringen kommer i mål.

Det blir allhus i Steigen

Kommunestyret i Steigen sa i kveld - mot sju stemmer - ja til å øke den økonomiske rammen for allhuset med to millioner kroner. Dermed er det klart at det blir allhus i Steigen.

Publisert
02. oktober, 2012 klokken 21:03

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 02. oktober, 2012 klokken 21:03
allhusfasade
folkets bilder
Stille på Sagfjorden 1

Stille på Sagfjorden 1

Foto: Britt Mary Paulsen


Med et lite forbehold: De fem millionene som skal skaffes lokalt må på plass før spaden settes i jorda.

Vedtaket kom etter en god times rolig og saklig debatt som handlet mest om økonomi. Men først hadde kommunalsjef Inge Albriktsen en kort gjennomgang av saken, og ordfører Asle Schrøder (Sp) et konstruktivt og godt innlegg for sitt syn.

- Dette har vært en stor sak for kommunen i mange år, og sist den ble nedstemt var i 2004. Da var også økonomi den store stygge ulven. Nå har kraftpengene gitt oss en ny mulighet, og vi kan få allhus uten å låne alt for mye. Og dette er mye mer enn en hall. Her vil det bli skytebane, ungdomsklubb, videregående skole, kampsportlokale, trim- og styrketreningsrom. Pluss en kultursal omtrent lik den som er i Hamsunsenteret. Så dette blir et kjempeløft for Steigen kommune. Gruppene har gjort en kjempejobb, og den lokale finansieringen er godt i gang, men jeg vil komme med et tilleggsforslag. Prosjektet skal fullfinansieres før oppstart, sa Schrøder.

Deretter fikk rådmann Roy Hansen redegjøre for kommunens økonomiske situasjonen.

Så kom både Venstre, FrP og Rødt med hvert sitt utsettelsesforslag, stort sett begrunnet i den usikre økonomien.

- Jeg er overrasket over at ikke denne saken er utsatt allerede, all den tid fylket har LOSA-ordningen under lupen nå i høst. Den vil bli avgjørende for økonomien i allhuset, og det må vi vente på, sa Venstres Jan Erik Disen.

Utsettelsesforslagene ble imidlertid nedstemt mot sju stemmer.

Ikke mer lån

De ekstra to millionene skal ikke lånes opp, men hentes fra det ekstraordinære utbyttet kommunen fikk fra Nord Salten Kraft AS. Det betyr også at den totale rammen for allhuset blir 46,4 millioner kroner - inkludert merverdiavgift.

Det som har skjedd i det siste er at byggekomiteen har hatt en grundig gjennomgang av samtlige anbud og besluttet å gå videre med Finstad Bygg AS som hadde det laveste tilbudet. I løpet av sommeren er det foretatt nye justeringer på bygget og forhandlinger med entreprenøren for å komme så langt ned som mulig mot kommunestyrets ramme på 44,5 millioner kroner. Finstad Bygg AS har deretter bekreftet et tilbud på til sammen 41,5 millioner, begrunnet i justeringer av blant annet er grunnarbeider, utstyr i hallen med mer. I tillegg er det foretatt en arealreduksjon på lokaler til videregående skole, og en noen andre mindre justeringer.

I dette tilbudet ligger ikke ombygging av gymsalen til kultursal. Med denne ombyggingen blir hele prosjektet et "2-fase prosjekt", og investeringene til gymsalombyggingen er - basert på tilbud gitt i forprosjektfasen, anslått til 4 millioner kroner. Med en reserve på en million kommer altså sluttsummen på 46,5 millioner.

Det største ankepunktet til motstanderne av byggingen er de løpende driftsutgiftene kommunen vil få, og som den ikke har råd til. Saksframstillingen viser til regnskapstall for 2009 og 2010 for hallene i Hamarøy, Røst, Ørnes, Gildeskål og Ballangen. I snitt har disse en årlig driftskostnad på vel en million, mens inntektene er på 867.000. Oppsettet for allhuset viser en årlig kostnad på 545.000 kroner.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Det blir allhus i Steigen" på Facebook





Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.