Diskuterte TDMS og samiske helse- og sosialtjenester i Nord-Salten. F.v. Henrik Olsen, Rolf Steffensen, Ann-Mari Thomassen, Asle Schrøder og Tor Asgeir Johansen. Arkivbilde fra ”bålmøtet” på Árran i januar.

Et steg frem for TDMS?

Forrige fredag, 14. februar, møttes STH-ordførerne representanter fra Sametingsrådet og KUN for å diskutere helse- og sosialtjenester til samiske brukere og pasienter, i Nord-Salten generelt, men også tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter (TDMS) spesielt.

Publisert
26. februar, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 26. februar, 2014 klokken 08:00
næringsliv
Nettintro ANS

Nettintro ANS

Nettintro utvikler internettapplikasjoner, og vårt hovedprodukt er en publiseringsplattform for små og mellomstore nettsider.

Din bedrift her?Flere bedrifter

I tillegg til ordførerne Asle Schrøder, Tor Asgeir Johansen og Rolf Steffensen, sametingsrådets Ann-Mari Thomassen og Henrik Olsen, var også Gunhild Thunem fra KUN med på møtet..

- For Sametinget er det viktig at samiske pasienter har likeverdige helse- og sosialtjenester som den øvrige befolkningen. Det er derfor svært gledelig at vi på møtet ble enige om at STH-utvalget nå påtar seg oppgaven med å gjennomgå prosjektutkastet til tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter, uttaler rådsmedlem Henrik Olsen.

Fra kommunenes side var det enighet om at STH-utvalget, sammen med det samiske samfunnet, skal gjennomgå prosjektutkastet til TDMS. Dette med mål om å legge frem en sak for kommunestyrene i alle tre kommunene.

Tidligere prosjektleder for TMDS-prosjektet, Fred Andersen, oppfatter signalene fra STH og Sametinget som positive.  Helsefaglige krav og krav til kompetanse må ivaretas, og det forutsettes at lokalbefolkning og samiske miljøer får nødvendig innflytelse på utviklingen av prosjektet. –Prosjektet skal yte tjenester til hele befolkningen på Tysfjord vestside og til befolkningen i nærliggende områder der det er ønskelig og hensiktsmessig, skriver Andersen i leserbrev i dagens avis..

- Hovedmålet for både kommunene og sametingsrådet er at det samiske folk i lulesamisk område skal ha tilgang til en helse- og sosialtjenesten som er tilrettelagt samisk språk og kultur. Vi anser dermed dette som en svært god løsning, mener ordfører i Tysfjord kommune og leder i STH-utvalget Tor Asgeir Johansen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Et steg frem for TDMS?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.