Etterlyser samfunnsøkonomisk tenkning

- Man må tenke helhetlig. Den sektortenkningen vi ser praktisert i dag, har som konsekvens at områder som Nord-Salten gradvis utarmes. Vi vil ha tilbake samfunnsøkonomene, mente både leder i Hamsuns Rike, Frank Olsen (t.v) og ordfører i Hamarøy, Jan Folke Sandnes.

Publisert
15. mai, 2006 klokken 18:28

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 15. mai, 2006 klokken 18:28
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

- I «gamle dager» hadde vi et fag som het samfunnsøkonomi. Det synes å være helt fraværende i dag, mente leder i Hamsuns Rike, Frank Olsen, i sitt innlegg på transportkonferansen på Storjord i forrige uke. Også Hamarøy-ordfører Jan Folke Sandnes etterlyste helhetstenkning:
- Småsamfunn er spesielt sårbare for sektorløsninger, slo han fast.

Frank Olsen viste blant annet til det faktum at flere av tettstedene i regionen ikke lenger har et fungerende drosjetilbud, nettopp fordi man har organisert bort næringsgrunnlaget for den lille, lokale drosjeeier i sin streben etter billige løsninger.

- Resultatet er at vi ikke lenger opprettholder den minimumsstruktur innenfor transport som er nødvendig, sa Olsen. Han viste her til egen bedrift, Hamarøy Hotell, som hadde sett seg nødt til å etablere sitt eget transport-konsept for egne gjester etter at drosjetilbudet på stedet ble borte.

Hotellsjefen på Innhavet påpekte også viktigheten av å opprettholde fergesambandet Skutvik-Svolvær.

- Legger man ned ferga, så aksepterer man samtidig at reiseliv i dette området skal være kafèer og hoteller langs E6 og at vi reduseres til en transportåre for turister på vei til eller fra Lofoten og Nordkapp, mente Frank Olsen, og fortsatte:

- Troen på reiselivsnæringa har sjelden vært større enn den er i dag. Sammen med olje og fisk er reiseliv den næringa som kommer til å skape vekst og utvikling i denne landsdelen. Og da må vi her i regionen bestemme oss for å være med. Hvis ikke, så havner vi på sidelinja. Vi må sørge for å skape kvalitetstilbud til den moderne turist som nærmest «skriker etter» opplevelser og det som er blitt en ledestjerne for norsk og spesielt nordnorsk reiseliv, nemlig «friskhet» En positiv utvikling forutsetter imidlertid at infrastrukturen i området holder mål. Det betyr at Skutvik-ferga må beholdes og at Kystriksveien må videreføres til Steigen og Hamarøy. I tillegg må bankene, som samfunnsaktører, igjen bli villig til å stille med risikokapital, sa Frank Olsen som avsluttet sitt innlegg med appell om samarbeid og helhetstenkning, det han omtalte som organisatorisk energi.

- Èn og èn blir ikke to, men heller tre og fire ....

 

Ordfører i Hamarøy, Jan Folke Sandnes, innledet sitt innlegg med følgende filosofiske betraktning.

- Før kunne man syte seg til statlige tilskudd, nå kan man skryte seg til dem. Ingen av metodene er egentlig gangbare for oss...

Ordføreren påpekte i sitt innlegg hvordan Nord-Salten «skvises» mellom flere sterke regioner, både i nord og sør, og hvordan lange avstander til sentra gjorde dagpendling umulig. Ukependlere hadde imidlertid Hamarøy mange av, faktisk var drøyt 20 prosent benevnt som ukependlere, de fleste til Bodø, ifølge tall ordføreren hadde hentet frem.

I likhet med Frank Olsen var nettopp fraværet av helhetstenking som ifølge Sandnes var hovedgrunnen til at Nord-Salten på en rekke områder kommer dårlig ut.

- Sektoriell tenkning gjør at man vurderer å legge ned fergesambandet Skutvik-Svolvær når Lofast står ferdig. Isolert sett kan det muligens forsvares, men ser man det i sammenheng med reiselivsnæringa generelt og den kommende etablering av Hamsunsenteret spesielt, henger det jo ikke i hop i det hele tatt, slo ordføreren fast. Han påpekte også hvordan stadige utsettelser av prosjektet tunnel gjennom Ulvsvågskaret nærmest hadde «lammet» en hel bygd i nærmere 20 år.

 

Aller størst forventning var det nok til regionvegsjef Torbjørn Naimaks innlegg på konferansen. Vegsjefen hadde få overraskelser å by forsamlingen.

- Lofast stikker av med over en halv milliard de neste årene. Da blir det lite igjen til satsing i Nord-Salten, slo han fast, men rakk altså å anbefale lokalpolitikerne om å arbeide for Finnøyvegen (se egen sak). Om fremtida for fergesambandet Skutvik-Svolvær gjentok han det han har sagt ved flere anledninger, at ferdigstillelsen av Lofast kom til å få konsekvenser for eksisterende samband.

- Man bruker ikke 1,5 milliarder på en veiforbindelse uten at det får innvirkning på øvrig infrastruktur, sa Naimak og slo fast at kapasiteten på Lødingen-Bognes måtte utvides, mens det for Skutvik-sambandet vil bli snakk om redusert drift, bare sommerdrift eller full nedleggelse.

- Jeg har full forståelse for at folk i Hamarøy vil kjempe for å beholde fergeforbindelsen. Da er jeg langt mindre fornøyd med at Lofotpolitikerne nå ser ut til å ville ha både i pose og sekk,. Det går bare ikke, slo Torbjørn Naimak fast. Han lovte ellers at utbedringene av havna på Drag ville bli utført til sommeren, og dermed gjøre plass til bruk av større ferge i sambandet Drag-Kjøpsvik.

- Da kan det bli satt inn ferge med kapasitet på 100 biler, mot dagens 50, antydet Naimak - som håpet det lot seg gjøre å skaffe ledige ferger fra Vestlandet når de nye gassdrevne fergene blir tatt i bruk der.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.