Fant få sparetiltak

Etter å ha diskutert sparetiltak i nesten sju timer, endte formannskapet i Steigen opp med en liste med tiltak som i sum vil spare kommunen for litt over 1 million kroner. Men utgangspunktet var å spare 6 millioner.

Publisert
02. juni, 2012 klokken 09:45

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 02. juni, 2012 klokken 09:45
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Etter at rådmann Roy Hansen hadde innledet med at han ikke kunne finne de 1,9 millioner kronene som blant annet Fylkesmannen påsto Steigen kommune skulle få i forbindelse med samhandlingsreformen, begynte formannskapet å lete etter innsparingsmuligheter i driftsbudsjettet. Tiltak på en liste som de tidligere hadde lagt fram var redegjort for av administrasjonen, og flere av formannskapets medlemmer mente den var så grundig forberedt at det var unødvendig å diskutere den, men heller gå direkte på de tunge store sakene som ikke sto på denne listen. Men slik ble det altså ikke. De gikk gjennom lefsa fra administrasjonen og vedtok en potensiell besparelse i redusert vikarbruk på renhold på 74.000 kroner. Ved å flytte barnehagen på Leines inn i skolebygningen anslo de en besparelse på 100.000 kroner. Ved å ikke dele neste års 8. klasse sparer de 460.000 på hele skoleåret.

- Her er det kjempeviktig å få fram at vi kunne spart enda mer, men at administrasjonen har lagt til 10 delingstimer slik at klassen i realiteten er delt 2/3 av tiden, slo Fred Eliassen (Ap) fast.

Nordfold skole

Redusert voksenopplæring medfører reduserte kostnader på 370.000 kroner, og det kan spares 100.000 kroner når avtalen med vedkommende som i dag kjører ut mat fra Steigentunet går ut. Dermed fant de rundt en million i reduserte årlige kostnader, men ikke alt kommer til neste år. Så ble nedleggelse av Nordfold skole trukket fram.

- Jeg forslår ikke å legge ned Nordfold skole, men tar tallene med som et eksempel på hva en nedleggelse vil innebære, sa oppvekstleder Vegard Danielsen i innledningen.

- Det er uaktuelt å begynne en diskusjon om nedlegging av Nordfold skole så lenge den ikke sto på liste over aktuelle kuttsaker. Vi skal kjempe for å bevare samfunn, og da er det ikke god politikk å legge ned skolen. Jeg nekter å være tinnsoldat lenger, men er overbevist over at det kommer mer penger fra regjeringen i valgkampen. Heller ROBEK enn nedleggelse av Nordfold skole. Det gikk bra sist, sa Fred Eliassen (Ap).

- Vi kom ut av ROBEK ved blant annet å innføre eiendomsskatten. Det var ikke staten eller NAV som hjalp oss, og det vil de ikke gjøre nå heller, kvitterte Thor Holand (V).

- Rødt var glad for at skolenedleggelser var nevnt i sparepakken, så jeg ble forferdet da det kom opp. Det hadde vi ikke forventet. Vi må ta en debatt på verdier. Vil vi ha en kommune som ønsker folk velkommen, eller en som skyter seg selv i foten, spurte Kjersti Olsen (Rødt).

Og der stoppet debatten om Nordfold skole. Administrasjonen  fikk så i oppdrag å se nærmere på driften av servicekontoret, seniorpolitikken, få anbud på pensjon, leiebiler og edb-løsninger. I tillegg skal vikarbruken i skolene, konsulentbruken, åpent basseng i Leinesfjord hele skoleåret, brannberedskapen og kildesortering av søppel vurderes. I tillegg fikk rådmannen i oppdrag å vurdere vakanse i alle ledige stillinger, og rapportere direkte til ordfører.

Allhuset

Så skulle de store tallene komme. Roy Hansen opplyste at det ville komme et utspill om å avhende kommunale eiendommer, som skogshytta ved Marhaug og en del skogseiendommer. Kjersti Olsen (Rødt) foreslo å trekke inn 20.000 kroner avsatt til tiltak i veiløse og fraflyttede bygder. Og så foreslo Thor Holand å ta allhuset ut som en innsparing, og heller betale ned på lånene, noe som i følge han vil gi kommunen 2 millioner kroner i sparte renteinntekter.

- Allhuset er ikke med i dagens diskusjon. Og det er uaktuelt å betale gjeld som staten har påført oss gjennom lovpålagte oppgaver innen skole og helse, sa Fred Eliassen.

- Dette skal uansett opp i kommunestyret, så det blir bare forvirrende å komme med det nå, sa Robert Dearsley (Pensjonistpartiet).

- Vi kan diskutere en nedleggelse av Nordfold skole som vil gi en besparelse på 1,7 millioner kroner, men vi kan ikke diskutere allhuset som ikke er bygd enda. Hvor står det? I vedtaket står det nemlig at vi skal diskutere det, og det er viktig at vi gjør det før gravemaskinene begynner, sa Thor Holand (V).

Og lenger kom de ikke. Nå blir det opp til kommunestyret å finne de store tallene som formannskapet ikke fant.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Fant få sparetiltak" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.