Folkemøte om Drag sentrum

Nylig arrangerte Tysfjord kommune et møte på Drag som innledning til arbeidet med en reguleringsplan for Drag sentrum, et arbeid kommunen allerede har bevilget penger til.

Publisert
07. september, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 07. september, 2014 klokken 08:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Fra kommunen møtte ordfører Tor Asgeir Johansen, rådmann Konrad Sæter og teknisk sjef Pål Strøm Jensen.

- Jeg vil betegne det som et matnyttig og godt møte med mange gode innspill både om framdriftsplaner, leiepriser, gjestehavn og så videre fra de 14 frammøtte. Dette er bare en del av en kommunedelplan for hele Drag som vi håper å få finansiering til etter hvert, og så kommer tilsvarende planer for Kjøpsvik og Storjord. Arealdelen av kommuneplanen for Tysfjord som nå er i sluttfasen krever nemlig at det finnes delplaner for tettstedene i kommunen, og dette var starten på disse prosessene, forklarer teknisk sjef Pål Strøm Jensen som sier planarbeidet vil ta fra 6 til 12 måneder.

Kommunens folk, i tillegg til to representanter fra firmaet COWI som vant anbudskonkurransen om å utarbeide planen, viste med kart og skisser hvordan havneområdet vil bli dersom planen blir fulgt.

- Det som vises på kartet er utfylling av industriareal i forbindelse med den nye industrikaia på Drag, og utfylling til serviceområder i osen innenfor småbåthavna. Vi mangler industriarealer i hele kommunen, men på Drag ligger det ekstra høvelig til, og Quartz Corp har masser lagret som er egnet til formålet, i tillegg til at de trenger mer areal til overskuddsmassene sine. Vi ser for oss at dette kan bli et hoved-transittområde for hele Nord-Salten, både for utskiping av tømmer og industriprodukter, og ikke minst innskiping av gods. Når det gjelder serviceområder er det naturlig at disse blir konsentrert der det bor mest folk, men her må det geotekniske undersøkelser til før vi kan fylle ut bukta. Slike undersøkelser er gjort når det gjelder industriområdet. Vi synes i det hele tatt at planen gir et svært godt grunnlag for en positiv utvikling av Drag, sier ordfører Tor Asgeir Johansen som var godt fornøyd med møtet på Drag.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Folkemøte om Drag sentrum" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.