Grunnstøtte hurtigbåtforhandlinger

I Steigen kommunestyres spørretime ville Wibeke Aasjord Juul (V) vite hva som egentlig har skjedd i forbindelse med kommunens krav om bedre hurtigbåtforbindelse mot Bodø.

Publisert
03. februar, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 03. februar, 2012 klokken 12:00
Oppdatert: 03. februar, 2012 klokken 08:48
næringsliv
Nettintro ANS

Nettintro ANS

Nettintro utvikler internettapplikasjoner, og vårt hovedprodukt er en publiseringsplattform for små og mellomstore nettsider.

Din bedrift her?Flere bedrifter

- Vi kunne nylig lese i avisene at forhandlingene med fylkeskommunen har grunnstøtt, og at det er tvilsomt at det blir noen løsning før 2015. Vi ønsker en orientering om forhandlingene, og vil gjerne vite hvilken strategi kommunen har videre, sa Juul.

- Vi har hatt samferdsel på agendaen mange ganger, og har hele tiden understreket viktigheten av bedre hurtigbåtforbindelse, og kravet om egen båt til Steigen. Vi har også prøvd å få endret NEX-ruten i forhold til det omforente forslaget som kommunestyret vedtok i september 2011, men det er ikke lett. Å få tidligere avgang fra Svolvær sitter svært langt inne, men det virker mer sannsynlig at vi kan få utsatt ettermiddagsavgangen fra Bodø. Dette er en komplisert sak med interessekonflikter både internt og eksternt, men vi skal drøfte dette i neste formannskapsmøte, svarte ordfører Asle Schrøder og viste til et brev kommunen har fått fra fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

Misforståelse

Schrøder mente videre at det er en misforståelse at Steigen ønsker å utvide Helnessundruten. Kommunen ønsker en egen båt som går fra Helnessund til Bodø hver morgen alle virkedagene, og tilbake om ettermiddagen. Inntil en slik løsning er på plass vil kommunen ha endret avgangene til NEX, en halv time tidligere fra Svolvær og en halv time senere avgang nordover fra Bodø på ettermiddagen. Dette vil gi bedre korrespondanse med fly både nordover og sørover.

I brevet fra Nordland fylkeskommune heter det blant annet:

Nordland fylkeskommune vil i denne sammenheng (konkurranseutlysning av NEX II i første halvdel av 2012 red. anm.) også vurdere Steigen kommunes innspill vedrørende NEX II. Båtene som i dag brukes i Helnessundruten tirsdag, torsdag og fredag inngår i det totale rutesambandet rundt Bodø. I tillegg til at båtene benyttes i Helnessundruten, inngår de også i rutene NEX I og II, Væran og Ytre Gildeskål.

Forslaget fra Steigen kommune om utvidelse av Helnessundruten vil derfor ikke være mulig med dagens materiell uten at dette går på bekostning av andre samband. Nordland fylkeskommune har ikke tatt høyde for anskaffelse av flere fartøy til utvidelse av antall ruter for 2012. Utvidelse av Helnessundruten ligger heller ikke i økonomiplanen for perioden 2012-2015.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Grunnstøtte hurtigbåtforhandlinger" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.