Her tegner ordfører Rolf Steffensen forslaget til ny gymsal og diverse funksjoner langs E6 på Innhavet.

Har store planer for Innhavet

Formannskapet i Hamarøy vedtok onsdag å gå inn for at det legges til rette for å samle flere funksjoner på Innhavet, også nye statlige oppgaver som kan komme som resultat av den kommende kommunereformen.

Publisert
29. mai, 2014 klokken 08:35

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 29. mai, 2014 klokken 08:35

Bakgrunnen er at formannskapet tidligere har drøftet en skisse for samordning av offentlige behov, framtidige offentlige behov, boligbehov og utviklingsbehov for tettstedet Innhavet. Skissen har som arbeidstittel vært kalt «Blålysprosjekt Innhavet». Innhavet har en særlig strategisk beliggenhet i Nord Salten både når det gjelder E6, nærheten til Steigen-tunellen (særlig relevant for brann- og redningstjenesten), lokalisering av interkommunal legevakt med mer. Ideene som har vært drøftet har sett på mulige synergier av en ytterligere samordning og samlokalisering av funksjoner og lokaliseringer. Dette kan i seg selv skape bedre  beredskap, redusere sårbarhet, bidra til å utvikle små kompetansemiljøer bedre og også kunne bidra til ytterligere utvikling av lignende tjenester og behov. Ideene kan med andre ord gi flere synergi-virkninger, heter det i saksframlegget.

Når det gjelder kommunale eksisterende og nye behov nevnes base for hjemmetjenesten­ – som i dag ligger i et lite kontor på Eldreboligen, og  kroppsøvingslokaler for Innhavet oppvekstsenter som i dag utøves i UL Frams lokaler (ungdomshus). Av interkommunale funksjoner som Hamarøy kommune finansierer er Salten Brann IKS med brannbil og lokaliteter til brannstaben knyttet til Innhavet, og Sivilforsvarets FIG med bil, møterom og garderober. Videre er kommunen  med i spleiselag på STH-legevaktsamarbeid Av statlige behov nevnes at lensmannskontoret ønskes flyttet til Innhavet så fort som mulig, og at grensen mellom Hålogaland og Salten politidistrikt trolig blir justert slik at Tysfjords vestside igjen vil bli tillagt Hamarøys ansvarsområde.

Allhus

Det skal også være i ferd med å skje en overdragelse av nåværende grendehus til Sagfjord lokalutvalg, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å få realisert et allhus på den aktuelle tomten. En integrering med "Blålysprosjektet" vil sannsynligvis gi en bedre arealutnyttelse og en mer kostnadseffektiv utbygging.

En mulig utbyggingsmodell/ finansieringsmodell kan være å kombinere offentlige behov med kroppsøvingsarealer og et gitt antall boliger/leiligheter etter Hamarøymodellen. I så fall vil en total finansiering kunne være en kombinasjon av Husbanken (boliger til vanskeligstilte), spillemidler (kroppsøving), og husleie fra offentlige etater.

Tomme hus

Venstres May Valle stilte spørsmål om behovet for gymsal på Innhavet.
- Vi har tomme kulturhus i Ulvsvåg, et hotell og en svømmehall på Innhavet som bør brukes, og så videre. Jeg synes ikke det er behov for et eget kroppsøvingslokale her. Vi har så mange bygg som står unyttet at vi må tenke oss godt om, mente Valle som også ville ha en større diskusjon i STH-utvalget og videre i offentligheten før noe avgjøres.

Ordfører Rolf Steffensen ville ha et enstemmig vedtak, uenighet innad betyr å legge saken død, mente han.
- Jeg har forståelse for at ordførerne i Steigen og Tysfjord har reagert på utspillet, men dette har vært diskutert på rådmannsnivå i alle kommunene, og jeg presiserte at dette kun handler om Salten Brann og Sivilforsvarets FIG lokalt, basert på at flere avtaler går ut, og en sammenslåing av politiet i Hamarøy og Tysfjord vest, sa Steffensen.

Han opplyste også at STH-utvalget skal diskutere saken med både lokalt og regionalt politi mandag. 2. Juni.

Et forslag fra May Valle om å legge til rette for utvikling i både areal og rom med tanke på de reformene som er i anmarsj - fordi dette kan åpne for nye statlige oppgaver, ble enstemmig vedtatt.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Har store planer for Innhavet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.