Illustrasjonsfoto

Interpellasjon om oppdrett i Tysfjord

Under fylkestingets møte i Svolvær denne uka kom Ingeborg Steinholt (Rødt) med en interpellasjon om fylkeskommunens overstyring av oppdrettsplanen til Tysfjord kommune.

Publisert
06. juni, 2014 klokken 08:06

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 06. juni, 2014 klokken 08:06
Ingeborg Steinholt
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Steinholt viste til en uttalelse fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen, kom med ved andre gangs ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013 – 2024 der det også lå en innsigelse som innebærer at deler av planen ikke kan vedtas før etter mekling mellom fylkeskommunen og Tysfjord kommune. Innsigelsen gjelder planens begrensing av oppdrettslokaliteter, og saken kan i verste fall ende i departementet.

- Når Rødt reiser denne saken i fylkestinget, er det fordi den inneholder både prinsipielle og uklare forhold som vi ber fylkesråden avklare, spesielt i forhold til fiskeoppdrett. Våre kontakter både med faglige instanser i Tysfjord kommune og hos fylkeskommunen har ikke kunnet avklare forholdene som vi nå tar opp. I tillegg har det over tid vært sterk folkelig motstand mot utvidelse av oppdrettsområder i Tysfjord, og den sterke inngripen fra andre instanser i kommunens planlegging, sa Steinholt som viste til fylkesrådens uttalelser i høringen.

Hun ville vite hvilke "angjeldende avsnitt"  Tysfjord kommune må ta ut av planforslaget, om kommunen kan kreve at ubenyttede områder tilbakeføres, og de kan kreve tette anlegg å utvidelser eller nye anlegg, om fylkesråden tar større hensyn til næringen enn kommunen, tanker om lokaldemokrati og hva fylkesråden legger i begrepet "bærekraftig drift"?

I strid med fylkesplan

Fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen, svarte at innsigelsen kom fordi Tysfjord kommune ikke hadde tatt fylkeskommunens forbehold om å finne erstatninger for områdene som var fjernet i det første planutkastet, inne i det andre. Og dermed i strid med viktige punkter i fylkeskommunens arealpolitiske plan. Som direkte svar på Steinholts spørsmål svarte Nilsen at hun mener Tysfjord kommune ikke har anledning til å utforme planer som går ut over de krav som sektormyndighetene har for etablering av akvakultur, at en lokalitet skal kunne trekkes tilbake dersom den ikke har vært i bruk på to år, at verken kommune eller andre kan kreve tette anlegg, at det er selskapene som har faglig grunnlag for å vurdere egnede lokaliteter, men synes ikke det er noe galt i at fylkeskommunen som rådgiver for kommunene har kontakt med selskapene.

- Med bærekraftig drift oppfattes drift som over tid tar behørig hensyn til miljø, fiskevelferd og andre arealinteresser som er ansett for å være viktige ved oppdrett av laks. Jeg legger også til grunn drift som er økonomisk og sosialt forsvarlig, det vil si at selskapene kan tjene penger og for øvrig opprettholder høy standard hva gjelder arbeidsmiljø, lønn, etikk og åpenhet, svarte Nilsen på det siste spørsmålet.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Interpellasjon om oppdrett i Tysfjord" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.