Rådmann Konrad Sætra kommenterer regnskapstallene som økonomileder Mari Hegge (t.h.) la fram for kommunestyret i Tysfjord sist mandag.

Kjempeunderskudd i Tysfjord

Økonomileder Mari Hegge kunne mandag fortelle kommunestyrets medlemmer at Tysfjord kommune fikk et underskudd på regnskapet for 2013 på hele 12,3 millioner kroner.

Publisert
01. mai, 2014 klokken 09:02

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 01. mai, 2014 klokken 09:02
Jan-Günther Myrvang
Seniorrådgiver Jan-Günther Myrvang hos Fylkesmannen i Nordland la stor vekt på at Tysfjord kommune må lage en forpliktende plan for tilbakebetaling av de store underskuddene for 2012 og 2013.
næringsliv

- Om vi skal trekke noe positivt ut av dette må det være at alle de store etatene teknisk, helse og skole går i balanse, mens det er andre ting som forårsaker det store underskuddet. Utgiftene har økt mer enn inntektene de siste ti årene, og nå har vi brukt opp alle reservene, sa rådmann Konrad Sætra etter at regnskapet var framlagt.
For det er premieavviket, mange ressurskrevende brukere, VAR-området og AFP-ordningen som i følge økonomileder Mari Hegge er syndebukkene.
- Fra 2010 til 2013 har antall brukere økt fra tre til ni, og kostnadene fra 5,6 til 17,2 millioner kroner. Uttak av avtalefestet pensjon (AFP) har også eksplodert det siste året, sa Hegge.

Rådmann Sætra sa også at kommunen kunne fått inn tre millioner kroner mer dersom gebyrsatsene var blitt fastsatt tidligere. Dette er en sak som har versert fram og tilbake mellom administrasjonen og politikerne, og motviljen til å øke gebyrene var blant annet årsak til at budsjettet ikke kunne bli vedtatt på desembermøtet, men måtte vedtas i et ekstraordinært kommunestyremøte i januar i år. Sætra viste også til at den dårlige boligstandarden har ført til manglende utleie, og dermed inntekter, og at det også ville påvirke årets budsjett.
- Dette betyr at vi må revidere eller helst ta en ny behandling av budsjettet for 2014, sa Sætra som også ville ha mer bemanning på økonomiavdelingen.

Har visst lenge

- I realiteten mangler vi 18 millioner kroner,  eller en underdekning per år på 1,5 millioner per måned. Tar vi med tilbakebetalingene mangler vi 2,5 – 3 millioner i måneden. Oversatt til stillinger, som står for 70 prosent av kommunens kostnader, vil det si at vi må fjerne 25 årsverk, eller 10 prosent av kommunens arbeidsstokk. Det er nesten umulig. Og vi kan ikke si at vi ikke har visst at dette kom til å skje. Bedriftskompetanse har via sine analyser fortalt oss dette for lenge siden, sa Filip Mikkelsen (Felleslista).
- Jeg vil først gi ros til de etatene som har holdt budsjettet. Ellers synes jeg det er riv ruskende galt at Tysfjord kommune bruker over 20 millioner kroner mer enn den har.  Dette må vi ta gradvis. Vi kan ikke ta alt i en jafs, og så må vi rendyrke korrekt presentasjon av tallmaterialet. Jeg kan ikke huske at situasjonen har vært så alvorlig for kommunen tidligere, sa Edvard Olav Stenbakk (Ap).
- Jeg synes også det er positivt at de store etatene som skole og helse går i balanse, men vi må nok endre begge disse etatene om vi skal ha mulighet til å klare de store innsparingene vi må ta, sa Lars Filip Paulsen (Felleslista).

Hard kost

Etter gjennomgangen av regnskapet og debatten som fulgte, kom Jan-Günther Myrvang fra Fylkesmannen i Nordland med sine betraktninger om Tysfjord kommunes økonomi. Men først gikk han gjennom kriteriene for å bli en ROBEK-kommune, og avsannet at kommunene på denne listen blir satt under administrasjon av Fylkesmannen. De blir bare fulgt opp litt tettere. Han viste også til at Tysfjord kommune brukte lang tid på å komme seg ut av ROBEK-lista sist de var der.
- Nå har dere et akkumulert underskudd på over 20 millioner kroner fra 2012 og 2013 som skal betales tilbake på fire år. Det blir fem millioner i året! Det kommer til å bli hard kost, og vil kreve god egenkontroll, sa Myrvang som også syntes opptaket av likviditetslån på 60 millioner kroner var veldig mye.
Myrvang la stor vekt på at kommunen må lage en forpliktende plan for tilbakebetalingen av underskuddene, og anbefalte at de laget den som et eget dokument, ikke som en del av budsjettet. Han viste også til at Fylkesmannen krever en slik plan for å tildele skjønnsmidler.

- 25 prosent av kommunene i Nordland er på ROBEK-listen, og en studie vi har fått laget over Vesterålskommunene som er på ROBEK-lista, viser at årsaken til de økonomiske problemene i hovedsak var politisk ansvarsfraskrivelse ved at de utsetter omstillinger, de mangler økonomisk kompetanse, har manglende samarbeid på tvers av partiene, og har fokus på valgoppslutning framfor fornuftig økonomistyring, sa Myrvang.

På spørsmål fra blant annet Jan Einar Pedersen (TPL) kunne han ikke love ekstra støtte til kommunen i forhold til ressurskrevende brukere.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Kjempeunderskudd i Tysfjord" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.