Høyres Kjell T. Arntsen synes Steigens befolkning blir behandlet som annenrangs borgere.

Krass uttalelse

Formannskapet i Steigen vedtok onsdag en krass uttalelse angående Nordland fylkeskommunes vurderinger og konklusjoner etter arbeidet med ”Båtpakke Salten”.

Publisert
03. september, 2010 klokken 08:06

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 03. september, 2010 klokken 08:06
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Medlemmene var også svært kritiske til måten Steigen blir behandlet av fylkeskommunen.
- Steigen blir behandlet som om vi er annenrangs innbyggere, men nå er begeret fullt. Det skal bli en helt annen holloi heretter, lovte Høyres Kjell T. Arntsen som viste til en eldre mann som kom med buss fra Nordfold til Helnessund, men ble hjemsendt fordi han ikke hadde booket billett på internett.
Også ordfører Asle Schrøder (Sp) likte svært dårlig at Steigen ikke ble hørt i ruteplanarbeidet, og at det blir spredd usannheter om kommunen.
- Regionrådet var enige i at Steigen skulle ha en egen båt, men det har fylket oversett fullstendig. Det blir også hevdet fra fylkeskommunen at Steigen kommune har hatt ruteplanen for Nordfold-bassenget til høring, men det er bare visvas. Vi har aldri hatt den til uttalelse, så her farer de med usannheter. Det var store ord om småsamfunnssatsingen, og vi trodde det skulle gi oss et løft, men det er bare avlatskroner som kommer ut av det, sa Schrøder.
Varaordfører Fred Eliassen (Ap) var heller ikke nådig i kritikken av fylkeskommunens samferdselspolitikk.
- Steigen blir den store samferdselstaperen i Salten. Byråkratiet i Bodø bruker til og med arbeidsledighetstall som bevis på at vi ikke trenger hurtigbåten. Vi trenger en sterk pressgruppe som kan jobbe tverrpolitisk mot fylkesnivået. Nå må vi kreve en egen daglig båt for Steigen, slik både Meløy og Helligvær har, så får heller NEXen leve sitt eget liv, sa Eliassen.

Uttalelse

Her er uttalelsen formannskapet vedtok å sende videre til Nordland fylkeskommune:

Steigen formannskap er svært misfornøyd med de vurderingene og konklusjonene som Nordland Fylkeskommune synes å trekke etter arbeidet med ”Båtpakke Salten”.

Svært lite av våre primære ønsker er det tatt hensyn til i planene for Nex II i de kommende årene. Det synes som om det er lite som legges til rette for at reisende fra Steigen skal kunne stole på, og benytte båten mer enn i dag. I stedet er vi redde for at reisende i enda større grad vil være tvunget til å benytte bil, en mye mer tungvint og tidkrevende transport inn til Bodø. Dette vil igjen på sikt være med på å redusere antall reisende og kanskje undergrave hele eksistensgrunnlaget for Nex II.

Det eneste punktet som fylkeskommunen forsøker å komme oss i møte på, er endringer av avgangstiden fra Bodø om kvelden. I og med at vi ikke kan få båten til å gå fra Bodø kl.15.30 andre dager enn mandag, er det Steigen formannskaps ønske at dagens avgangstider fra Bodø på ettermiddagstid opprettholdes. Det er ikke akseptabelt at så mange steigværinger skal bruke flere timer av dagen med å sitte på venterommet i påvente av en båt kl.18.00, når dagens oppdrag er ferdig lang tid i forveien.

Alle andre ønsker fra Steigen ser det ikke ut for at vi får gjennomslag for.
Dette er meget beklagelig.
- Ikke får vi endret avgangstiden om morgenen.
- Ikke får vi suppleringsturen på søndag til å ha samme avgang som den ordinære ruten.
Slik dette er nå, fungerer det svært dårlig!! Det er veldig vanskelig for folk å finne ut av om suppleringsbåten går eller ikke. Folk står fremdeles igjen på kaiene i Steigen.
- Ikke får vi endret avgangstiden på Helnessundruta på torsdager.
- Ikke får vi gjennomslag for en egen båt til Steigen, noe som virkelig kunne ha øket antall reisende totalt.
- Så foreslås det en prøverute fra Nordfolda til Bodø med nybåten kl. 06.00 to dager i uken, for reelt sett å teste ut behovet for morgentur, som det skrives. En slik rute vil på ingen måte kunne teste ut det reelle behovet for en morgentur. Skal man finne ut av dette må turen om morgenen være permanent, den må gå alle virkedager og den må trafikkeres med en båt som ikke tar stort mer enn en time fra Helnessund/ Nordfold. En prøverute, slik det legges opp til her, vil bli lite benyttet, noe som utelukkende vil gi argumenter til de som ikke ønsker å forbedre hurtigbåttilbudet til Steigens befolkning.

Hvordan i all verden kan dere forvente at vi skal akseptere og slå oss til ro med dette?

Underskrevet av Fred Eliassen (AP), Mette Bolsøy (SV), Kjell Arntsen (H), Sissel Grimstad (SP), Salve Kildahl (SP), Jan Erik Disen (V) og ordfører Asle Schrøder (SP).

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Krass uttalelse" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.