Andrekandidaten til Steigen Frp, Sigbjørn DIdriksen, krever på vegne av partiet omvalg i Steigen fordi det påståes at valgurnene i Stamsvik valgkrets ble tømt med uvedkommende var til stede.

Krever omvalg i Steigen

Steigen Frp forlanger omvalg i Steigen på grunn av påståtte uregelmessigheter i valglokalet i Stamsvik.

Publisert
26. september, 2011 klokken 16:17

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 26. september, 2011 klokken 16:17
artikkel

- Folk har reagert på at valgurnen ble tømt utover bordene i stemmelokalet mens det var folk tilstede som overhodet ikke hadde noe med valget å gjøre. To forskjellige personer har kontaktet både meg og Magne (Frps førstekandidat Magne Vik, red. anm.) om dette, så det kan ikke være bare oppspinn. Dessuten skal noen ha observert at urnen ikke var forseglet. Det er klart det er drastisk å kreve omvalg, men det skal ikke være noen tvil om at et valg går riktig for seg, så vi mener vi kan kreve omvalg. Det handler om folks rettsoppfatning. Vi tror ikke at noen har prøvd å fuske, men mange har kommentert forholdene i valglokalet som "løssluppent", sier Frps andrekandidat i Steigen, Sigbjørn Didriksen.
I en e-post til Kommunal- og regionaldepartementet spør Didriksen hvordan man kan være sikre på at alt er gjort riktig når slike observasjoner er gjort i Stamsvik. Han viser også til at SV fikk inn sin kandidat etter at det ble oppdaget en enslig slenger som var talt feil. SV fikk beskjeden umiddelbart, mens Frp - som mistet sin andrekandidat Sigbjørn Didriksen, ikke fikk varsel om dette før et par timer etter at det var publisert på Facebook.
- Dette kan kanskje se ut som misnøye fra min side fordi jeg ikke kom inn i kommunestyret, men det er kun praktiske årsaker til at jeg fronter denne saken. Vi tror på de som har fortalt dette, og da er det sådd tvil om troverdigheten til valgresultatet. Derfor krever vi omvalg, sier Didriksen.

I følge nettstedet regjeringen.no er det ikke noe krav - verken i valgloven eller valgforskriften - at valgurner som brukes på valgdagen skal være forseglet mens stemmegivningen pågår, men valgforskriftens § 33 sier at valgstyret skal sørge for at stemmestyrene etablerer "betryggende rutiner" for oppbevaring av innholdet i urner som må tømmes i løpet av valgdagen. Dette innebærer at stemmesedler skal oppbevares på en slik måte at de er utilgjengelige for uvedkommende.

I Stamsvik skal altså uvedkommende ha vært i valglokalet mens urnene ble tømt.

Uforstående

Stemmestyret i Stamsvik ved leder Leif Ove Sørensen tilbakeviser påstandene fra Didriksen, og skriver blant annet følgende i et brev til valgstyret i Steigen:
- Valgurnen var forseglet fra valglokalet åpnet til det stengte. Dørene til valglokalet ble stengt kl. 18.00 og da ble valgurnen tømt og stemmene ble talt opp. Dette foregikk ved at stemmesedlene ble tømt på et bord, de som var til stede var stemmestyret for Stamsvik valgkrets, fire medlemmer.
- Kirkevalget foregikk i tilstøtende rom. Hege Lind kom ca kl 18.15 og hentet materiellet for kirkevalget. Da ble hun låst inn i lokalet av leder for valgstyret og døra ble så låst igjen. Det samme ble gjort da hun dro.
- Stemmestyret kan ikke se at det har vært andre til stede under opptellingen. Stemmestyret stiller seg derfor uforstående til påstandene i brevet fra Sigbjørn Didriksen.

Brevet er undertegnet av de fire i stemmestyret.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Krever omvalg i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.