Kutter Nordfold skole

Rådmann Roy Hanssen i Steigen kommune la onsdag fram kraftige kuttforslag i forbindelse med formannskapets drøftinger om budsjettet for 2014. Blant annet vil han legge ned Nordfold skole.

Publisert
21. november, 2013 klokken 10:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 21. november, 2013 klokken 10:00
Oppdatert: 20. november, 2013 klokken 21:54
artikkel

Etter først å ha redegjort for prosessen så langt, oppsummerte han en rekke forhold som har forverret kommunens økonomi - uten at kommunen har hatt innvirkningsmulighet, som stor befolkningsnedgang, den nye regjeringens kutt i rammeoverføringer, Nordlandssykehusets oppsigelse av preob-plasser på Steigentunet, økt pensjon, bortfall av øremerket tilskudd til samhandlingsreformen, og at det ikke lenger er mulig å bruke momsen i drifta.

- Så det har vært et tøft kjør, og for å få budsjettet i balanse har vi vært nødt til å foreta drastiske kutt. Så vi foreslår at Nordfold skole og Bogen barnehage legges ned fra neste høst, og at Nygårdsheimen legges ned fra april neste år. Men nå har vi også utnyttet mulighetene fullt ut, så neste skritt blir å endre strukturer ytterligere, eller kutte tilbud. Da må vi ned med antall stillinger i kommunen, sa Hanssen.

Han ramset også opp en del mindre tiltak som er bakt inn i budsjettforslaget, både på inn- og utgiftssiden. Blant annet hadde han fredet Arbeidsstua på Steigentunet, men da helse- og omsorgsleder Siv Johansen senere kommenterte kutt innen sin sektor, var Arbeidsstua på hennes kuttliste.

Ikke kult

- Dette var ikke særlig kult, men det er bra at vi har fått et budsjett i balanse. Nå er det opp til oss politikere å holde det slik. Lett blir det ikke, men vi har fram til midten av desember på oss. Vi kjenner også for lite til driften på Steigentunet, så vi vet ikke hvordan det skal skjæres der. Så jeg forventer å få valg her som er konsekvensutredet, sa Salve Kildahl (Sp).

Her svarte Siv Johansen at etaten allerede har spart mye, og at den kommende helse- og omsorgsplanen som kommer i 2014 vil gjøre etaten mer oversiktlig for behandling mot 2015.

På spørsmål fra Kirsti Olsen (Rødt) om kostnadene med å flytte elever fra Nordfold til Leinesfjord, og om det er plass til alle, svarte oppvekstleder Vegard Danielsen at det i utgangspunktet er plass til alle, og at kostnadene er innbakt i forslaget, men at han ikke vil finregne på dette før det blir reelt.

- Hoder må bort, og det gjør vondt. Her handler det om å skyte seg i den foten der det gjør minst vondt, sa Torbjørn Hjertø (Ap).

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Kutter Nordfold skole" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.