Kvinners forhold til Steigen

Arbeidsplasser, utviklingsmuligheter og kommunikasjon ble det mest negative trekket med Steigen kommune, mens natur og landskap er egnet til å få kvinner til å bli værende i kommunen. Det viser en undersøkelse som 101 kvinner i alderen 20 – 45 år har svart på.

Publisert
18. april, 2006 klokken 09:16

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 18. april, 2006 klokken 09:16
næringsliv
Nordnorsk Ferdigplen A/s

Nordnorsk Ferdigplen A/s

Produserer ferdig plen for Nord-Norge

Din bedrift her?Flere bedrifter

I forbindelse med utarbeidelsen av strategisk kommuneplan for Steigen kommune har Kvinneuniversitetet Nord (KUN) fått midler til å være med utforme planen, slik at den får et kjønnsperspektiv. De har derfor sendt ut et spørreskjema til alle kvinner i kommunen mellom 20 og 45 år. Der håpet de å få svar på om kvinner har spesielle ønsker/behov som påvirker om de skal flytte til eller bli værende i kommunen. Av 354 utsendte skjema fikk de 101 i retur, en svarprosent på 28,5. Et litt vanskelig spørreskjema (utarbeidet av Kunnskapssenteret i Gildeskål) får ta litt av skylden for den lave tilbakemeldingen, noe som igjen kan gi et uriktig bilde av kvinnenes ønsker/behov i forhold til svargruppen. Det viste seg nemlig at utdanningsnivået i svargruppen var langt høyere enn Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikker viser. Hele 45,5 prosent oppga å ha høgskole-/universitetsutdanning mens SSBs statistikk viser at det er bare 12,7 prosent av befolkningen i Steigen over 16 år som har høyere utdanning.

Allikevel ga undersøkelsen en del klare signaler. De fleste kvinner bosetter seg i Steigen på grunn av partner eller familierelaterte forhold. Natur/landskap/landsdel oppgis også som en viktig grunn. Disse faktorene er også viktig for trivselen i kommunen, viser undersøkelsen. Natur og landskap blir oftere brukt som argument for å bli værende i Steigen enn arbeidet, faktisk mener hele 47,5 prosent at natur og landskap er en av de tre viktigste grunnene. Samtidig blir arbeid og utviklingsmuligheter definert som en stor mangel i kommunen.

- Jeg finner det merkelig at 12 prosent oppga manglende fritidstilbud som en grunn til å flytte fra kommunen. Her tror jeg det skorter på informasjon, for kommunen har faktisk et ganske rikt tilbud på fritidsaktiviteter. - Men det kan hende tilbudet ikke finnes akkurat i din bygd, og at man må være villig til å kjøre et stykke. Også i forhold til utdanning tror jeg mangel på informasjon er medvirkende til at 10 prosent av utvalget påpekte mangel på muligheter for desentralisert utdanning eller info om dette. I Steigen har vi videregående skole, LOSA og ikke minst KUN og et nyetablert studiesenter, - det er et godt tilbud i en utkantkommune, sier Maria Monasdatter Almli som har bistått KUN med denne undersøkelsen.

 

Et annet trekk som kanskje overrasker er at 6 prosent synes det er vanskelig å stifte nye bekjentskaper i Steigen. Tilflyttere har hatt vanskeligheter med å integreres. Kommunikasjon ble også trukket fram som en mangel. Hele 13 prosent mente kommunikasjon var generelt problematisk. Lange avstander i kommunen, avstand til flyplass og dyre hurtigbåtbilletter ble også karakterisert som negativt av 8 prosent av utvalget. På spørsmål om hva som bør skje i Steigen for å få kvinner til å flytte til/ bli boende i Steigen svarte hele 38 prosent at det må utvikles nye arbeidsplasser. 11 prosent mente desentralisert utdanning for voksne måtte bli bedre mens 9 prosent mente det måtte bygges allhus/idrettshall.

- Dette er klare innspill fra kvinnene i kommunen og bør naturligvis prioriteres i en kommuneplan, om enn i forhold til mer og tydeligere informasjon om eksisterende aktivitet og muligheter. Det er også tydelig at selv om natur og landskap er viktige faktorer, vil en ensidig markedsføring av naturen ikke trekke flere kvinner til kommunen. Selv om mange oppgir friluftsliv som fritidsaktivitet, savner de noe mer. Da er det viktigere å legge til rette for arbeidsplasser med utviklingsmuligheter og bedre kommunikasjon for pendling til sentra. Natur og bokvalitet i forhold til ren luft, god plass og så videre er deretter en bonus som gjør det enklere å velge å bli, sier Almli.

 

 Ellen Gabrielsen trekker vinnneren fra bollen som Maria Almli holder.Som en bonus for å svare på spørreundersøkelsen var det lagt ut en gulrot. En gevinst i form av et gavekort på Torghuset til en verdi av 700 kroner ble trukket ut blant de som svarte på undersøkelsen, og det vant Trine Kildahl, Berg.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.