Kommune og næringsliv vil aksjonere for Skutvikferga - og diskusjonen fortsatte også etter at mandagens møte var avsluttet. F.v. Rolf Steffensen, Liv Lund Skarvik, Eirik Valle og Odvar Nordnes.

Nok er nok!

- Det er nå Statsbudsjettet for 2009 skal utformes, og det er nå vi må bruke alle våre krefter til å medvirke til et positivt utfall for Skutvik-ferga.

Publisert
01. august, 2008 klokken 09:58

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 01. august, 2008 klokken 09:58
næringsliv
Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Energiselskap med nett-infrastruktur og kraftproduksjon.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Sommerens store fergeproblemer i Vestfjord-bassenget, og da spesielt framtida for Skutvik-ferga, var tema på et «krisemøte» på Oppeid mandag kveld.  Her innledet ordfører Rolf Steffensen med å slå fast at myndighetene pr. idag står fast på at sambandet Skutvik-Svolvær skal legges ned.

- Sambandet legges ikke ut på anbud, og det selv om det egentlig aldri er gjort noe formelt, politisk vedtak om at ferga skal legges ned, sa ordføreren, som karakteriserte situasjonen i Hamarøy etter den drastiske reduksjonen i sambandet som dramatisk.

- Reiselivsbedriftene melder om betydelig omsetningssvikt på 20 til 50 prosent. Situasjonen skaper usikkerhet og manglende framtidstro.  På sikt er dette en stor trussel mot bosetninga i kommunen.  Næringsliv og kommune tåler ikke en sommer til som den vi opplever i år.  Nok er nok, mente en engasjert ordfører, som plasserte ansvaret for den negative utviklingen innenfor reiselivsnæringa i regionen hos de sentrale politikerne.

- Det er disse som har ansvar for å tenke helhetlig.  Konsekvensene av fergenedleggelse står i skarp kontrast både med Soria Moria-erklæringen, med Nordområdesatsingen og med gode intensjoner i småsamfunnssatsingen, slo Hamarøy-ordføreren fast - og oppfordret næringslivsaktørene på møtet, drøyt 20 i tallet, til å handle.

- Det er nå Statsbudsjettet for 2009 skal utformes, og det er nå vi må bruke alle våre krefter til å medvirke til et positivt utfall for Skutvik-ferga.  Da er det viktig at vi også får gjennomslag og oppmerksomhet også i riksdekkende media, understreket Steffensen.

Selv hadde ordføreren allerede før møtet mottatt et forslag som han oppfattet både som interessant og originalt, og som et sterkt uttrykk i en desperat situasjon

- Det går ut på at at næringsliv og kommune får foretatt en juridisk vurdering med tanke på å saksøke staten for de negative økonomiske konsekvensene av fergekuttet, opplyste Steffensen - og fikk umiddelbar tilslutning til ideen fra de øvrige møtedeltakerne.

Forsamlingen hadde også andre forslag til aksjoner og markeringer.  Blant annet vil man i et åpent brev kreve at samferdselsminister Navarsete selv tar turen til området for med selvsyn å se de store problemene den dramatiske reduksjonen på Skutvik-Svolvær har medvirket til i regionen (se brev neste side).  Noen mente en velgeraksjon kunne være et aktuelt virkemiddel, andre ville true med moms- og avgiftsnekt.  Meningen var mange, og engasjementet sterkt, og forsamlingen var svært opptatt av at nå måtte det handles.  Både de kommende Hamsundagene og neste måneds reiselivskonferanse i Bodø bør være anledninger der sterke meninger i fergesaken bør komme frem, mente forsamlingen - som valgte Harald Normann, Stein Thorbergsen, Brit Brattbakk og Bente Melby Ness til en komitè som skal sørge for å holde skikkelig trøkk og fokus i saken i tida fremover.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Nok er nok!" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.