Jan Folke Sandnes (H) mente behovet for kassekreditt var et klart signal på at noe er feil med økonomien til Hamarøy kommune. (Arkivbilde)

Økte kassekreditten til 20 millioner

Kommunestyret i Hamarøy vedtok torsdag etter en svært lang debatt å øke kommunens kassekreditt fra 12 til 20 millioner kroner.

Publisert
21. mars, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 21. mars, 2014 klokken 12:00
Oppdatert: 21. mars, 2014 klokken 08:48
næringsliv

Vedtaket ble fattet med minst mulig flertall, 9 mot 8 stemmer. Mindretallet stemte for et forslag fra Høyre og Venstre om å vente med økningen og ta den som en del av et eget likviditetsbudsjett i møtet 8. mai, eller om nødvendig tidligere. Et forslag fra posisjonen om å få lagt fram et likviditetsbudsjett til mai-møtet ble enstemmig vedtatt, det samme ble et forslag fra Høyre og Venstre om å avvente investeringer som ikke forplikter til det foreligger dokumentasjon på at investeringene vil gi reduserte driftskostnader. Dette vil i følge Tor Valle (V) bety at Skutvik havn må gå sin gang, mens skoler og demensprosjekt må vise innsparingspotensial. Men før de kom så langt var det mye kritikk av kommunens økonomistyring, både administrativt og politisk. Tor Valle, som også er leder i kontrollkomiteen, viste til komiteens behandling av en revisjonsrapport som delvis "slakter" administrasjonens arbeid med innkreving av sykepenger og andre refusjoner, blant annet på grunn av for svak bemanning, og siterte blant annet et punkt i kontrollutvalgets protokoll som sier: Kontrollutvalget er svært bekymret for kommunens sårbarhet knyttet til manglende internkontroll, arbeidsoppgaver som ikke gjennomføres på grunn av bemanningssituasjonen, og de økonomiske konsekvenser av dette for kommuneregnskapet.

Og ikke minst HIS (Hamarøy Internasjonale Senter).

- Det finnes ikke midler nok til å drifte HIS, så vi må faktisk bruke kassekreditten til å betale lønn og så videre, sa Valle blant annet.

Alvorlig

- Dette er kjempealvorlig. Jeg kan ikke huske at Hamarøy kommune har hatt så vanskelig økonomi som nå. Vi må ha en kassekreditt på 20 millioner kroner, vi har brukt opp de 13 millionene vi fikk fra Nord-Salten Kraft. HIS har et underskudd på 7 millioner, og vi har et underskudd på 4,5 millioner. Der forklarer 11,5 millioner, men vi har ingen forklaring på de resterende 21,5 millionene. Det er til å rive seg i håret av, sa May Valle blant annet.

Heller ikke Ingvald Sørensen kunne huske en så dårlig kommuneøkonomi på de 35 årene han hadde vært politiker, blant annet som ordfører.

- Dette er et klart signal om at noe er helt feil. Og noe av grunnen til at jeg ba om mer info i denne saken da vi hadde den i formannskapet. Det er kommunestyrets ansvar at kommunens løpende forpliktelser dekkes, og formannskapet skal vedta likviditetsbudsjettet. Det er vedtatt i økonomireglementet, men vi har ikke gjort det.

- Jeg deler bekymringen om kommunens økonomi, og det har jeg vært lenge. Vi bruker rett og slett for mye, og er nødt til å se på om vi kan jobbe på en annen måte, sa Åslaug Solem (SV).

- Jeg har ett stikkord som forklarer mye av dette. Kun ett: Premieavviket!, sa rådmann Elin Eidsvik, men hun viste også til bemanningssituasjonen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Økte kassekreditten til 20 millioner" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.