Folkehelsekoordinator Maria Johansson fikk full støtte i formannskapet til forslaget om å gjøre Steigen til en røykfri kommune.

Røykfri kommune

Steigen formannskap vedtok onsdag å anbefale overfor kommunestyret at Steigen kommune skal innføre tobakksfri skole- og arbeidstid med virkning fra 1. januar 2015, med tilhørende reglement.

Publisert
18. oktober, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 18. oktober, 2014 klokken 12:00
opplevelse

Kystfolkets Helg

Star Star Star Star Star

Gjør dere klar for årets vakreste eventyr! 19-21. juli er det duket for Kystfolkets Helg i Helnessund.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

De vedtok samtidig å be administrasjonen om å nedsette en felles arbeidsgruppe bestående av representanter for arbeidsgiver og ansatte (deriblant røykere) som senest 30. november skal gi forslag på rutiner for håndheving og sanksjoner ved brudd på regelverket.

Et forslag fra Astrid G. Valberg (PP) om å ta ut en linje i reglementet som sier at ansatte ikke får røyke i arbeidsklær fikk tre stemmer og falt. Et forslag fra Kjersti Olsen (Rødt) om å vurdere belønning til de som klarer å slutte å røyke heller enn å sanksjonere overfor de som bryter reglementet ble enstemmig vedtatt.

Bakgrunnen er at røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på helsen. Over 40 sykdommer forårsakes av røyking, som kreft, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer, og som reduserer livskvaliteten og forkorter livet med gjennomsnittlig 11 år.

- Å redusere antall røykere er derfor en av de viktigste innsatsene vi kan gjøre for å bedre folkehelsen og velferden til befolkningen, skriver folkehelsekoordinator Maria Johansson i saksframlegget.

I debatten henviste Kjersti Olsen (Rødt) til en nederlandsk undersøkelse som viser at det lønner seg stort for staten å la folk fortsette å røyke, for da dør de tidligere og staten sparer pleieutgifter samtidig som de får inntekter av røyksalget. Og at norske myndigheter har takket nei til en tilsvarende undersøkelse. Et tankekors for resten av formannskapet, men det endret ikke på resultatet.

I forslaget til reglement står det blant annet at alle ansatte i kommunale virksomheter, inkludert timelønnet arbeidstaker og tillitsvalgte, og elever i grunnskolen, skal være tobakksfrie i betalt arbeidstid og skoletid. Røyking er også forbudt i kommunale bygg og på tilhørende tomter både for ansatte, klienter, pasienter, brukere og kunder. Ansatte som ønsker å slutte å røyke skal tilbys hjelp til avvenning.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Røykfri kommune" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.