Ordfører Asle Schrøder vil ha nytt fokus på Kystveien

Skrev til ministeren

Etter brunostbrannen i Brattlitunnelen i Tysfjord vil ordfører Asle Schrøder (Sp) i Steigen ha nytt fokus på Kystveien, sårbare kystkommuner og beredskap. Derfor sendte han følgende brev til samferdselsminister Marit Arnstad, med kopi til Nordland fylkeskommune.

Publisert
13. februar, 2013 klokken 07:56

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 13. februar, 2013 klokken 07:56
næringsliv

FORLENGELSE AV KYSTVEIEN I NORDLAND

Det har i lengere tid vært jobbet for å få til en forlengelse av kystveien fra Bodø og nordover.

I dag er E-6 den eneste forbindelsen som knytter landet sammen i området mellom Fauske og Tysfjorden.

Den 17. jan. d.å. fikk vi en hendelse som med all tydelighet har vist oss hvor sårbare vi er når eneste veiforbindelse er E-6. Denne dagen tok en trailer med brunost fyr i Brattlitunnelen i Tysfjord, og veien blir tidligst åpnet den 22. feb. Det vi si stengt i minst 5 uker. Dere finner flere reportasjer om dette på www.an.no.

Mellom Fauske og Tysfjord har E-6 15 tunneler. Det er jo lett å tenke seg at det vil få store konsekvenser om vi får en tilsvarende hendelse i en av tunnelene på E-6. Norge vil bli delt i to.

Som ordfører i Steigen kommune har jeg ytterligere en bekymring i forhold til sikkerhet og beredskap i tunneler. Inn til kommunen vår har vi en tunnel på over 8 km. Denne tunnelen er vår eneste forbindelse med omverden, og en "brunostbrann" i denne tunnelen vil få dramatiske konsekvenser for kommunen. Tidligere hadde vi en fergekai sør i kommunen og en i nord. Disse kaiene en nå fjærnet, og dersom Steigen-tunnelen skulle bli stengt, vil vi som sagt få store problemer med å få varer til og fra kommunen.

I disse dager hører vi tanker om store samferdselssatsinger rundt Oslo og på Vestlandet, og det snakkes om en nordområde-satsing som vi merker svært lite til.

Liv Signe Navarsete var også på radioen i dag og snakket om at det skal satses på distriktene slik at de blir gode og attraktive bo-og arbeidsregioner. Dette er meget bra og jeg håper at det også innbefatter vårt område i nordre Nordland.

Jeg har for øvrig en følelse av at vår region, området mellom Bodø og Narvik, "ramler mellom de fleste stoler." Sør for Bodø har de en kystvei, en parallell til E-6, hele veien til Namsos. De har jernbane, de har flere flyplasser og de har hurtigruta. Mellom Bodø og Narvik har vi kun en "gammel" E-6 med en mengde smale tunneler og flere fjelloverganger, og Hurtigruta svinger forbi vårt område og tar veien over Vestfjorden fra Bodø og til Lofoten.

På bakgrunn av det jeg har skrevet ovenfor vil jeg med dette be om et møte med ministeren og departementet. Dette for at dere skal få et innblikk i vår situasjon og for å drøfte mulighetene for ekstraordinære tiltak for å sikre beredskapen i vår region, og Steigen kommune spesielt. For å være helt konkret, så er det vi trenger et fergeleie i sør-kommunen og ei ferge til å traffikere mellom Steigen og Festvåg i Bodø kommune. Dette vil bedre beredskapssituasjonen for Steigen kommune betraktelig, og vi får en parallell til E-6 hvor det ikke er tunneler og fjelloverganger, noe som hele regionen her vil nye godt av.

Jeg er klar over at dette et fylkeskommunalt ansvar, men vi har ikke nådd frem med våre tanker og krav hos fylkeskommunen. Vi har ingen politikere i fylkestinget i Nordland og ingen som taler vår sak der avgjørelsene blir tatt.

Jeg håper derfor, som sagt, at dere vil sette av tid til et møte med oss. Vi kommer til Oslo når det måtte passe for dere.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Asle Schrøder
Ordfører

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Skrev til ministeren" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.