Stort underskudd i Steigen

Også Steigen gikk på en økonomisk smell i fjor. Et merforbruk på 4 millioner kroner i 2013 føyer seg inn i rekken av år med underskudd.

Publisert
01. mai, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 01. mai, 2014 klokken 12:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Med unntak av årene 2006, 2009 og 2010 har Steigen kommune underskudd i regnskapet, et tydelig signal på at det ikke er harmoni mellom inntekter og utgifter. I følge årsmeldingen var overskuddet i 2009, som gjorde at kommunen ble slettet fra ROBEK-listen, et resultat av endringer i regnskapsprinsipper, og ikke som følge av driftsendringer. Det er overskridelser på driftsregnskapet som er skyld i merforbruket, og resultatet for det enkelte tjenesteområdet avviker mye fra budsjettet. Særlig er helse og omsorg ute å kjøre med et avvik på 5,4 millioner kroner. Sentraladministrasjonen har brukt 2,9 millioner for mye, oppvekst og kultur 1,7, mens både Nav og PUD har et overskudd på 2 millioner kroner.

Underskuddet kommer til tross for at skatteinngangen var god i 2013 med 2,6 millioner kroner mer enn budsjettert, og eiendomsskatten ga 0,74 millioner mer i kassen enn i 2012. Også statlige føringer økte i 2013, men klarte ikke å hamle opp med lønnsøkningen som var på 5,1 prosent, eller 8 millioner kroner.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Stort underskudd i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.