May Valle og Venstre fikk ikke gjennomslag for å gi mer penger til sambandet Skutvik-Svolvær.

Tapte fergekampen

Partiene SV, Venstre og Rødt ville legge ti millioner kroner til Skutvik-ferga i fylkestingets 2014-budsjett, som en garanti for minst tre daglige avganger om sommeren, men fylkesrådet vil vente.

Publisert
11. desember, 2013 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 11. desember, 2013 klokken 08:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Det siste året har ferga gått to ganger per dag, og aldri tidligere har så mange biler blitt stående igjen på fergeleiene, i følge Lofotposten.

– Ferga Skutvik–Skrova–Svolvær er viktig for reiselivet og næringslivet, og Nordland fylkeskommune har penger nok til å sikre et bra fergetilbud på denne strekningen, mener May Valle (V).

I forslaget til budsjett for 2014, som ble behandlet onsdag og torsdag denne uka, anbefaler fylkesrådet at avgjørelsen om Skutvikfergas framtid utsettes til fylkestingets samling i februar. Da skal rapporten fra Asplan Viak om fergedriften diskuteres. I fylkesrådets budsjett og økonomiplan omtales fergeforbindelsen slik:  "Hvis man sammenligner reisestrekningen Svolvær–Ulvsvåg er det liten forskjell i reisetid ved å kjøre Lofoten fastlandsforbindelse og ta fergen over fra Lødingen til Bognes, kontra det å reise via fergestrekningen Svolvær–Skutvik".

Marit Tennfjord (SV) viser i en interpellasjon til den negative utviklingen i reiselivet i Nordland fra 2012 til 2013, med en nedgang i antall gjestedøgn på 100.000.  Her er Lofoten en av regionene som kommer dårlig ut med en svikt på nær ti prosent.

– Ferga fra Hamarøy til Lofoten er en viktig brikke i reiselivet. Utviklingen vi ser generelt i turisttrafikken bør få fylkeskommunen til å tenke infrastruktur og forutsigbarhet, mener Tennfjord.

Men det hjalp ikke. Posisjonen vil ikke være med på forslaget fra SV, V, og Rødt om å øke lånerammen med 30 millioner kroner som blant annet ville gi en ekstra tur med Skutvikferga, og May Valle var opprørt over hvor dramatisk posisjonen har gjort et slikt låneopptak, all den tid fylkeskommunen har penger både i aksjer og fond. Debatten i fylkestinget var ikke ferdig da lokalavisa gikk i trykken, men slik tolket vi det.

Asplan Viak la i høst fram rapporten "Kapasitet og trafikkvurderinger av sommertrafikken" om fergeruten Svolvær–Skrova–Skutvik, og konkluderer med at " ...  det etter vår oppfatning er flere forhold som taler for at en bør opprettholde et godt fergetilbud mellom Skutvik og Svolvær/Skrova i sommermånedene, enten i form av en sommerrute eller med en generell oppgradering av sambandet. Fortsatt drift etter dagens mønster, uten suppleringsferge om sommeren, er uheldig da det gir stor avvisning av trafikk og usikkerhet knyttet til om det er plass på ferga. Dette tilsier at en videreføring av sommertilbudet bør inkludere en kapasitetsøkning slik at de som ønsker å benytte tilbudet i større grad får et akseptabelt tilbud.".

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Tapte fergekampen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.