Åtte kvinner og ni menn skal styre Steigen kommune de neste fire årene. Bak fra venstre: Thor Holand(V), Thomas Fjordbak Jensen (KrF), Odd Rikard Bredal (V), Fred Eliassen (Ap og varaordfører), Magne Vik (Frp), Elisabeth Hetzler (H), Torbjørn Hjertø (Ap), Evy Røymo (Ap), Robert Dearsley (PP) og Salve Kildahl (Sp). Foran fra venstre: Kjersti Olsen (Rødt), Hilde Husøy (V), Wibeke Aasjord Juul (V), Asle Schrøder (Sp og ordfører), Sissel Grimstad (Sp), Astrid Gaarder Valberg (PP) og Hanne Aasvik (Ap).

Udramatisk konstituering i Steigen

I dag ble Steigen kommunestyre konstituert. Åtte kvinner og ni menn fra ni forskjellige partier skal styre Steigen kommune de neste fire årene, ledet av ordfører Asle Schrøder (Sp) - som lovte å gjøre så godt han kan.

Publisert
19. oktober, 2011 klokken 21:57

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 19. oktober, 2011 klokken 21:57
Oppdatert: 20. oktober, 2011 klokken 13:34
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Det er ganske spesielt at en liten kommune som Steigen har hele ni partier representert i kommunestyret, og ordfører Schrøder mente kanskje at det var rekord i Nordland. Mengden skyldes blant annet inntreden av partiene Rødt og Pensjonistpartiet i Steigen. Det er trolig også ganske uvanlig med så stor utskifting som det har vært i Steigen ved dette valget. Hele åtte representanter er helt ferske i kommunestyresammenheng. Det er Hilde Husøy (V), Wibeke Aasjord Juul (V), Robert Dearsley (PP), Astrid Gaarder Valberg (PP), Kjersti Olsen (Rødt), Hanne Aasvik (Ap), Thomas Fjordbak Jensen (KrF) og Elisabeth Hetzler (H).

Møtet startet med at ordfører Asle Schrøder leste opp departementets svar på klagen på valget i Stamsvik. Departementet fant at klagen, som skal fremsettes inntil sju dager etter valget, kom en dag for sent, men vil allikevel presisere at det er valgmyndighetene lokalt som bestemmer hvordan valget skal foregå, og at det ikke er ulovlig at andre enn stemmestyrets medlemmer er til stede ved opptellingen. Dette tolker Schrøder som  en klart avslag på anken, og valget kunne dermed godkjennes.

Møtet ble så - etter gruppemøter, enige om å  gå for avtalevalg, som betyr valg i tråd med forhåndsgodkjente avtaler mellom de tre fraksjonen i kommunestyret. Den største består av Ap, Sp, Høyre, Frp og PP. Så har vi KrF, SV og Rødt og til sist Venstre som står alene. Det nye formannskapet består av Asle Schrøder (Sp), Fred Eliassen (Ap), Hanne Aasvik (Ap), Lisa Hetzler (H), Robert Dearsley (PP), Kjersti Olsen (Rødt) og Thor Holand (V).

Kommunestyret stemte deretter skriftlig mellom Asle Schrøder og Thor Holand som ordfører. Her vant Schrøder med 12 stemmer mens Holand fikk 5. Fred Eliassen (Ap) ble valgt som varaordfører med 11 mot seks blanke stemmer. Torbjørn Hjertø (Ap) ble valgt med 12 mot 5 (for Odd Rikard Bredal (SV)) stemmer som leder i plan- og ressursutvalget med Magne Vik (Frp) som vara. Øvrige medlemmer ble Salve Kildahl (Sp), Sissel Grimstad (Sp), Astrid Gaarder Valberg (PP) og Wibeke Aasjord Juul (Venstre).

Etter mye att og fram ble Evy Røymo (Ap) valgt inn i kontrollkomiteen som kommunestyrets representant sammen med Arne Marhaug (AP), Maria Almli (SV), leder Jan Erik Disen (V) og Torhild Nilsen (KrF). Kontrollkomiteen er dermed utvidet til fem medlemmer denne perioden.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Udramatisk konstituering i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.