Ungdomspolitikeren fra Tysfjord

Viktor Inge Paulsen fra Drag er 20 år gammel og har blitt nominert på andreplass på Norske Samers Riksforbunds (NSR) liste til sametingsvalget i Vesthavet valgkrets.

Publisert
11. april, 2013 klokken 14:37

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 11. april, 2013 klokken 14:37
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

På tross av sin unge alder, så har han allerede erfaring med både kulturarbeid og politisk virksomhet. Han er styreleder for DoaimmaSiebrre Julev-sábme (DSJ), og er prosjektkoordinator for Julevsáme Vahkko, som er en lulesamisk kultur- og språkuke med aktiviteter og kurs basert på lulesamiske tradisjoner, og uka rommer blant annet den tradisjonsrike HellmoCup.

- Det er viktig for meg å fremme den samiske kulturen i Tysfjord. Vi må ha flere samiske happeninger i Tysfjord, og det er derfor jeg arbeider med Julevsáme Vahkko. Jeg mener det er viktig at vi ungdommer får samiske tilbud som er med på å styrke identiteten, sier Paulsen.

Han er veldig opptatt av språk og kultursaker og håper at han selv kan gå foran med et godt eksempel. - Jeg ønsker at vi ungdommer skal snakke samisk og bruke kofte i enda større grad enn det vi gjør i dag, og jeg vil gjerne selv bidra til at det blir naturlig, fortsetter listekandidaten.

Etter å ha lett lenge etter arbeid i Tysfjord uten å ha fått det, har han nå flyttet til Kautokeino. – Vi må arbeide for flere arbeidsplasser for ungdommen, det er det ingen tvil om, sier Paulsen. Når han flyttet var det naturlig å velge Kautokeino. - En viktig grunn til at jeg valgte akkurat Kautokeino, er at jeg ønsker å være på en plass der jeg kan styrke identiteten min. Ved å lære nordsamisk blir jeg også bedre til å snakke lulesamisk. Jeg ønsker også å bli bedre på duodje, sier Paulsen, som er spesielt interessert i duodje og blant annet har sydd seg sin egen sliehppa.

Paulsen har også erfaring fra politisk arbeid, siden han satt i ungdommens fylkesting i Nordland fra høsten 2010 til høsten 2012. –Jeg syntes det var interessant å jobbe med politiske saker i ungdommens fylkesting, men jeg følte ikke at jeg fikk arbeidet godt nok med de sakene som er viktigst for meg. Jeg er interessert i samepolitiske spørsmål, og erfaringen jeg fikk fra møtet med det norske politiske systemet er grunnen til at jeg ikke har vagt å melde meg inn i et norsk politisk parti, avslutter Paulsen, 2. Kandidat på NSRs liste i Vesthavet.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Ungdomspolitikeren fra Tysfjord" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.