Politikerne i Tysfjord må ta en ny runde med budsjettet for 2014 utpå nyåret, for saken ble utsatt i desembermøtet. Arkivbilde.

Utsatte budsjettet

Kommunestyret i Tysfjord utsatte behandlingen av budsjett for 2014 til et ekstraordinært møte først i januar. Vedtaket ble gjort med 11 mot 6 stemmer.

Publisert
21. desember, 2013 klokken 14:47

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 21. desember, 2013 klokken 14:47
Oppdatert: 21. desember, 2013 klokken 14:48
folkets bilder
Stille på Sagfjorden 2

Stille på Sagfjorden 2

Foto: Britt Mary Paulsen

 

Rådmann Konrad Sæter advarte i innledningen til behandlingen om mange store usikkerheter i budsjettet, blant annet utbyttet fra Nord-Salten Kraft AS som fort kunne bli en god million mindre enn budsjettert. Han nevnte også pensjonsordningen som er under debatt sentralt. Totalt kan det være snakk om 3-4 millioner som må justeres ned dersom dette slår til, mente rådmannen. Jan-Einar Pedersen (TPL) kom så med et forslag, også undertegnet av Edvard Olav Stenbakk (Ap), om å utsette budsjettbehandlingen til over nyttår. Han begrunnet utsettelsesforslaget blant annet med at de tidligere har utsatt behandlingen av gebyrsatsene, og at de ville ha de tallene med i budsjettbehandlingen. Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) ba Pedersen om å vente litt med å levere utsettelsesforslaget slik at representantene kunne få sagt noe om budsjettet. Lars Filip Paulsen (Felleslista) mente det måtte være feil i budsjettet angående barnehagen på Árran, og at den skulle hatt mer penger. Han etterlyste også bruken av tospråklighetsmidler som blant annet skulle gå til skilting, samisk på hjemmesiden, stillingsannonser, innkjøp og synliggjøring. Han var også skeptisk til at det skal koste 190.000 kroner å få oversatt stillingsannonser.

- Bruken av tospråklighetsmidler i Tysfjord kommune må skje på en fornuftig måte, for det har skjedd år etter år at de midlene brukes ikke slik avtalen sier, sa Paulsen.

Jørgen Kintel varslet så at Felleslista ville være ansvarlige og behandle budsjettet. De ville derfor stemme imot utsettelsesforslaget.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Utsatte budsjettet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.