Ordfører Rolf Steffensen måtte bruke dobbeltstemmen for å hindre et forslag om å kutte flatt i budsjettet.

Utsatte skolesaken

Kommunestyret i Hamarøy vedtok torsdag enstemmig et budsjett og en økonomiplan som etter rådmannens mening har et for svakt økonomisk resultat, og at driftsbudsjettet er alt for ekspansivt, særlig utover i planperioden.

Publisert
14. desember, 2013 klokken 11:35

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 14. desember, 2013 klokken 11:35
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

De som ventet på en avklaring om Skutvik og Ulvsvåg oppvekstsentre må nok belage seg på å vente litt lenger, for det kommer opp som egen sak i kommunestyret i februar 2014. Da skal også budsjettet reguleres. Et forslag fra Venstre og Høyre om å kutte to prosent på alle områdene ble nedstemt med bruk av ordførerens dobbeltstemme.

Men først gikk rådmann Elin Eidsvik gjennom budsjettet for kommunestyret. Hun mente det ville være en fordel å vedta budsjettet slik det forelå, og så foreta en regulering når regnskapet for 2013 foreligger først på nyåret, og da ta stilling til innstramminger. For innstramminger må til. For å nå et netto driftsresultat på seks millioner kroner foreslår rådmannen at kommunale sekundæroppgaver må effektiviseres, vakanse i administrative stillinger tilsvarende et halvt årsverk i 2014, innstramming i bemanningsfaktoren i barnehagene til 5,25 barn per voksen, sommerstengte barnehager, kutt på 0,5 - 1 årsverk i skolen og at ungdomstrinnet på Innhavet vurderes på nytt. Det må også innstrammes i variabel lønn og vikarer i omsorgstjenesten, og helsetjenesten må utfordres på måltall.

- Budsjettet kan behandles slik det foreligger i hovedtrekk, men med en klar forutsetning om at administrasjonen jobber videre med innstramming og fremlegg av en budsjettregulering 1/2014 som forutsettes behandlet i kommunestyrets først møte i 2014.

Skoledebatt

Den eneste enkeltsaken som ble diskutert i møtet var skolesaken, og det ble en debatt på om 600.000 kroner i året er mye eller lite. Det var det beløpet May Valle (V) ville bruke på lærere til de to skolene.

- Med et slikt beløp kan vi betjene et lån på 10 millioner kroner over 25 år, det gir et bilde på hvor mye dette er. Jeg er redd for at kommunestyret skal miste fokus for det som er vårt overordnede mål nå, nemlig å forholde oss til en forpliktende plan overfor fylkesmannen. Derfor vil jeg stemme imot ethvert forslag som øker driftsutgiftene, sa ordfører Rolf Steffensen (Ap).

Steffensen mente også at skolestrukturendringen har gitt effekt, og var faglig forsvarlig. Hen mente det beste bidraget til å få ro i Hamarøy kommune var å stå fast på de vedtakene som er gjort. Det viser ansvarlighet, mente han. Han sa også at folk på SKutvik var entydig på at de ikke vil ha barnehagen inn i skolen.

Jan Folke Sandnes (H) kalte den nye presentasjonen av budsjett og økonomiplan for "Learning by doing".

- Jeg håper både formannskapet og kommunestyret blir mer involvert i prosessen til neste år, for jeg følt

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Utsatte skolesaken" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.