Formannskapet foreslår at fagkoordinator for helse og omsorg, Bodil Friis, får to millioner kroner for å få flere vikarer inn i faste stillinger på Steigentunet. Men da må det også bli slutt på overskridelsene, krevde politikerne.

Vedtok budsjettforslag

Forrige onsdag vedtok formannskapet i Steigen et forslag til budsjett for 2011 med en samlet ramme på 215 millioner kroner. Handlefriheten er på vel 1,3 millioner kroner.

Publisert
11. desember, 2010 klokken 14:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 11. desember, 2010 klokken 14:00
Oppdatert: 11. desember, 2010 klokken 19:03
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

- Vi mener dette er et stramt, godt gjennomarbeidet og ansvarlig budsjett som administrasjonen kan gå god for, sa rådmann Roy Hanssen blant annet da han presenterte administrasjonens forslag til budsjett for 2011 på forrige onsdags formannskapsmøte.
Dette var imidlertid ikke ordfører Asle Schrøder (Sp) helt enig i. Han likte slett ikke at administrasjonen hadde endret flere punkter som politikerne var blitt enige om i økonomiplanen for bare halvannen måned siden.
- Hva er vitsen med politisk behandling av økonomiplanen når det ikke blir fulgt opp av administrasjonen? ville han vite, og fikk støtte fra flere hold.
- På grunn av eiendomsskatten og utbytte fra Nord-Salten Kraft har vi 12 millioner kroner mer enn vi ellers ville hatt, og enda har vi ikke råd til å sette av kraftpengene til et fond som vi kunne brukt til å utvikle kommunen. Disse pengene må vi ikke legge inn i drifta, sa Schrøder blant annet.

Faste stillinger

Men slik gikk det ikke. Blant annet ble det vedtatt å bruke to millioner kroner på endret turnusordning for bemanningen på Steigentunet. Krav fra Fagforbundet om faste stillinger for vikarer, og en dom i Høyesterett som slår fast at ... fast arbeidskraftbehov ikke skal dekkes ved vikariater, men med større grunnbemanning av fast ansatte., gjorde denne bevilgningen nødvendig, i følge administrasjonen. Men dette skal også gi forutsigbare kostnader, og forhåpentligvis redusere faren for overforbruk, slik det har vært i denne sektoren de siste årene. Videre vedtok formannskapet å gi kirken 50.000 kroner ekstra til lønnsmidler, og heller kutte tilsvarende beløp til juridisk bistand. Lag og foreninger er foreslått økt med 25.000 kroner, og det settes av 20.000 kroner til vedlikehold av kunstgressbanen i Leinesfjord. Eiendomsskatten foreslås satt ned med en halv promille, noe som gir en halv million kroner mindre i inntekt. På investeringsbudsjettet, som har en ramme på 16,1 millioner kroner, fant formannskapet grunn til å sette av en million kroner til Nordfold kirkegård.

Høyres Kjell T. Arntsen reagerte på innspill fra blant annet fagforeninger som ble lagt på bordet før budsjettbehandlingen.
- Jeg synes det er direkte utidig at vi skal få disse innspillene på bordet hver gang vi behandler budsjettet. Vi har ingen ekstra penger å dele ut, så disse innspillene burde gått til en fagsjef i første omgang. Og jeg er enig med ordføreren når han spør hva vi skulle gjort uten disse ekstrapengene. Drastiske tiltak er nødvendig, så jeg ønsker at vi på nyåret tar en gjennomgang av hele kommunen for å se om jobber og tjenester er på rett sted, sa Arntsen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vedtok budsjettforslag" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.