16.371 på Hamsunsenteret

Direktør Bodil Børset er rimelig fornøyd ut fra forutsetningene. Og Hamsunsenteret greier seg riktig så bra på besøkstall i forhold til andre sammenlignbare "litterære" attraksjoner.

Publisert
14. mars, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 14. mars, 2012 klokken 08:00

Nå er det tradisjonelt vanskelig å sammenligne besøkstall. Tellemetodene varierer, og enkelte aktører viser stor kreativitet for "å blåse opp" antall besøkende.  De tallene som Lokalavisa publiserer i dag er de samme som ble presentert for fylkestinget

for et par uker siden. De viser et totalt besøkstall for 2011 på Hamsunsenteret på 16.371. Av disse har 9950 betalt seg inn på utstillingen.  I tillegg har i overkant av 1000 ikke-betalende skoleelever og studenter besøkt Hamsunutstillingen i løpet av året.  Sammenligner man med besøkstall på andre forfatterinstitusjoner og –museer i landet, kommer Hamsunsenteret fra det med all ære i behold. Ibsen-museet midt i "tjukkeste" Oslo, hadde 16.000 besøk i 2011, Bjørnsons Aulestad 9.700 og Undsets Bjerkebæk 6.700.  Fra alle disse tre understrekes det at dette er tall på betalende besøkende, og bare det.

Helt siden 2005 har tallet 20.000 besøkende versert som et offisielt  måltall og prognose for årlige besøk på Hamsunsenteret. Senere og spesielt i 2009 bidro riktignok flere sentrale Hamsunentusiaster med langt større ambisjoner og det som mange oppfatter som urealistiske forventninger på senterets vegne.

For Bodil Børset og den øvrige staben på senteret har det blitt en utfordring å justere de skyhøye forventningene.

- Beregning av besøkspotensialet fra 2005 tok utgangspunkt i de grupper og personer som ville gi inntekter til senteret i form av betalte billetter. Dette inkluderte også studenter og skoleelever, fordi planen forutsatte betaling også fra disse. Det står også eksplisitt i planen at de 20.000 er forventet besøk i et normalår "hvor drift og markedsføring gjennomføres på en profesjonell måte», påpeker Bodil Børset.  Og legger til:

- Slik er det jo ikke blitt. Vi driver fremdeles under det som har vært oppfattet som minimums-bemanning, og med langt trangere økonomiske kår enn forutsatt.  Dette tatt i betraktning så er jeg fornøyd med det vi har klart å prestere! Siden senteret kom i ordinær drift i juni 2010 har 37 000 besøkende vært innom dørene, og fått fine opplevelser med høy faglig kvalitet. Tilbakemeldingene har vært overstrømmende positive, sier Børset. Hun mener nedgangen i besøkstall fra 2010 til 2011 kan forklares med ekstra mye folk under åpningshelga og Hamsundagene i 2010.

- Hvis vi trekker fra disse store arrangementene, viser tallene faktisk ganske stabilt besøk disse to årene, og faktisk en økning fra 2010 til 2011i antall besøkende i skuldersesongene, forteller hun.

De trange økonomiske kårene bekymrer imidlertid direktøren:

-Taperen i dette er Nordlandsmuseet og til syvende og sist våre besøkende. Det er en svært alvorlig situasjon, som vi jobber hardt med å finne konstruktive løsninger på. Ledelsen i museet må bruke mye tid og krefter på å løse den økonomiske driftssituasjonen, tid som vi heller skulle ha brukt til å utvikle, markedsføre og selge inn det fantastiske produktet vårt, slik at vi får flere besøkende.

Bodil Børset  tror det hun omtaler som stigende interesse for Hamsun og hans forfatterskap gir grunnlag for gode besøkstall på Hamsunsenteret også i årene som kommer. Her er Hamsun-biograf Lars Frode Larsen en smule mer skeptisk.

-Jeg har en følelse av en viss utladning etter Hamsunåret 2009, at man da nådde et metningspunkt.  Likevel har jeg ikke noe holdepunkt for å påstå at den generelle interessen for Hamsun er for nedadgående, heller ikke internasjonalt.  Mitt inntrykk er vel at Hamsun fremdeles får stadig nye lesere og tilhengere, sier Larsen, som lar seg imponere av fjorårets besøkstall på Hamsunsenteret.

- Ja, de synes jeg faktisk er ganske imponerende, mener Lars Frode Larsen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "16.371 på Hamsunsenteret" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.