BF Røst til Skutvik - Svolvær

Fra nyttår kommer M/F Røst til å betjene sambandet Skutvik - Svolvær, med M/F Stetind som suppleringsferge i sommermånedene.

Publisert
17. november, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 17. november, 2012 klokken 16:00
Oppdatert: 16. november, 2012 klokken 08:55
næringsliv

Det går fram av budsjettforslaget som Nordland fylkeskommune har lagt fram. Nordland fylkeskommune kan fra 2013 disponere M/F Røst og M/F Stetind med en kapasitet på henholdsvis 50 og 67 personbilenheter. Disse fartøyene har tidligere vært disponert i riksvegferjedriften, men kan omdisponeres på grunn av de nye gassfergene som settes i drift fra 1. januar 2013. M/F Røst blir da satt inn i sambandet Svolvær - Skutvik. I sommersesongen er det kalkulert inn M/F Røst som hovedferje og M/F Stetind som suppleringsferje. Det legges opp til at ordningen med kommersiell prising om sommeren videreføres. Dette innebærer at takstene fastsettes slik at driftskostnadene til sambandets "sommertilbud» dekkes gjennom billettinntektene. Fylkeskommunen må imidlertid stille garanti for dette. Belegget i vintersesongen er lavt og det vil bli vurdert om en daglig tur da er tilstrekkelig. Ved bruk av M/F Røst i sambandet vil en reduksjon av antall turer mellom Svolvær – Skutvik fra to til en medføre en innsparing på ca. 2,5 mill. kr. I budsjettet er det tatt høyde for to turer.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "BF Røst til Skutvik - Svolvær " på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.