SKUTVIKFERGA må opprettholdes og styrkes! Ildsjelene (f.v)Jan Robert Røli-Gjervik,Turid Rønning, Per Gunnar Nygård og Bente Melby Ness mener argumentene er så gode og så mange at politikerne på fylket nå må skjære igjennom en gang for alle. - Det har selvfølgelig fylket med Norges lengste og vakreste kyst råd til, mener de.

Ferga "alle" vil ha

Det virker som «alle» vil beholde og utvikle ferge-sambandet Skutvik-Skrova-Svolvær.  Kommuner og politikere på begge sider av fjorden, regionråd, næringsliv, nasjonalt reiseliv, brukere og turister.

Publisert
31. mai, 2013 klokken 22:28

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 31. mai, 2013 klokken 22:28
artikkel

Likevel er det utviklet seg en nærmest årlig kamp om sambandets fortsatte eksistens. Hvorfor skal det være så vanskelig? Lokale ildsjeler er oppgitt - men kampklar.

Denne sommeren oppfattes tilbudet dårligere enn noen gang i sambandets 50-årige historie. Vinterrute er blitt sommerrute. Èn ferge, to daglige avganger  i ukedagene og bare èn avgang lørdag og søndag. I tillegg antydes det at M/F Røst kan bli flyttet til Bognes-Lødingen eller Bodø-Moskenes dersom det skulle oppstå feil på fergene der og erstattes av reserveferga  M/F Vågan.

På Skutvik og i Hamarøy opplever man spillet om ferga som forunderlig.  Argumentene for å beholde og utvikle sambandet er mange og solide, trafikken er økende, behovet åpenbart.

-Man kan undre seg over hva som egentlig ligger bak. Noe må det jo være. Det kan jo virke som «noen» ønsker å produsere lavere trafikktall på dette sambandet denne sommeren, for så å kunne bruke det som argument for å legge ned. Og det vil de jo trolig lykkes med når opplegget er blitt slik det er.

Turid Rønning, Bente Melby Ness, Jan Robert Røli-Gjervik og Per Gunnar Nygård møter M/F Røst når den ankommer Skutvik tirsdag formiddag.  Biler kjører av – og på.  Deriblant to trailere fra Løvold i Bodø, med til sammen 1600 fiskekasser til Ellingsen Seafood i Skrova.  Trafikken rapporteres å være betydelig allerede, med flere fulle avganger, selv om det store sommerrushet  fremdeles er et stykke unna.

-Dette handler også om distriktsutvikling, og ikke minst om samhandling, påpeker Turid Rønning.  Hun har vært sentral i etablering og drift av nye Skutvik Landhandel., og deler sin arbeidsdag mellom butikk på Skutvik og direktør-stilling i Siemens i Oslo.

-Det er mulig det kan finnes  argumenter for å unnlate å styrke sambandet, men offensivt er det hvertfall ikke. Norge og Nordland er skapt for ferdsel på havet.  Sjøen binder oss sammen, og viser vei til noe av det vakreste vi har å by på.  Spør helgelendingene om kystriksveien er viktig for næringsliv og turisme. Svaret er innlysende! Og fergeturen herfra og over til Svolvær ble vel for noen år siden kåret til Norges vakreste sjøreise, sier en engasjert Rønning.

Hun får full støtte av sine sambygdinger på fergekaia.

-Fylkeskommunen har jo på flere områder bidratt til prosjekter og positiv utvikling i denne regionen, som for eksempel Hamsunsenteret i Hamarøy og Åsjord-bruket i Skrova. Da er det jo merkelig at fylkeskommunen selv skal utøve en samferdselspolitikk som åpenbart er til hinder for naturlig vekst og fremgang for de samme satsingene.  Det henger ikke på greip i det hele tatt.

Bente Melby Ness er leder i destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns Rike.  Hun understreker at Skutvik-fergas fremtid ikke bare er en sak for Hamarøy eller Vågan.

-Sambandet er helt avgjørende for et rundreisekonsept innenfor reiselivet.  Når alternativet Skutvik-Svolvær år etter år oppleves som usikkert og lite forutsigbart, lager vi heller trafikk til Nord-Sverige. Turister og reisearrangører dropper regionen mellom Fauske og Bognes. Ja, også i Saltdal har de vært helt klar på at usikkerheten om Skutvik-ferga har hatt negativ effekt også for dem, sier Ness – som også viser til en ny nasjonal storsatsing, fra Halden til Kirkenes, hvor utvalgte signalbygg skal kaste glans over og markere norsk arkitektur internasjonalt.  Hamsunsenteret blir ett av disse signalbyggene.

- Og Skutvik-ferga er jo en meget viktig faktor som trafikk-skaper for Hamsunsenteret, og usikkerheten og den reduserte kapasiteten i fergesambandet er en trussel mot senteret, påpeker Ness.

Ildsjelene på Skutvik-kaia sliter med å forstå hva det er som skjer. Fergesambandet kan da umulig være noen voldsom økonomisk belastning for fylkeskommunen,?

-Vi har ingen tradisjon for å gå ut med detaljerte regnskapstall for de enkelte samband, blant annet av  hensyn til selskapet som driver fergene, svarer seksjonssjef  for fergedrift, Tormod Christensen på vårt spørsmål om hva driften av Skutvik-sambandet egentlig koster fylkeskommunen.

– Det jeg kan si er at det bli dyrere i 2013 enn det var i 2012. Det skyldes i hovedsak at vi har leid inn den langt dyrere og bedre M/F Røst, sier seksjonssjefen.

Det  er Tormod Christensen som har forhandlet med Torghatten Nord om driften av Skutvik-Skrova-Svolvær.  Han antyder «harde tak» i forhandlingene, og problemer med å få til en omforent avtale. 2013 er da også et spesielt år siden de nye gassfergene er tatt i bruk både på Bodø-Røst-Værøy-Moskenes og Lødingen-Bognes.

-Det har gitt en svær kapasitetsøkning, som vi ikke vet hvordan vil slå ut for Skutvik-sambandets del. Dermed har vi en inntektsside som er enda mer usikker enn den har vært tidligere. Vi  har en ramme å forholde oss til og kan ikke bruke mer penger enn det vi har til disposisjon, avslutter Christensen.

May Valle (V) har vært fylkesråd for samferdsel i flere år.  Heller ikke hun har eksakte tall for kostnadene på sambandet.  – Men det har ikke vært kostbart for fylkeskommunen, mener hun bestemt. Valle kommer for øvrig med en interpellasjon om Skutvik-ferga i kommende ukes fylkesting.  Her påpeker hun sambandets betydelige rolle. - Ferjeforbindelsen Skutvik-Skrova-Svolvær har vært under press lenge og man har tilbudt kommersiell drift om sommeren. Det i seg selv kan man si mye om. Imidlertid har sambandet blitt brukt, trafikken har vært stor til tross usikkerhet, sen annonsering og dyrere priser. Hva gjøres fra fylkesrådens side for å sikre en fortsatt ferjedrift for Skutvik-Skrova-Svolvær? Vil fylkesrådet ta initiativ til sammen med de berørte kommunene utforme et helhetlig tilbud som man kan legge til grunn for kontrakt for lengre drift  eventuelt legger ut på anbud? spør Valle blant annet i interpellasjonen.

På kaia på Skutvik er Eyolf Apold kommet til. Han viser til at det i 2007 ble bestemt å videreføre Skutvik-sambandet som to-årig prøvedrift. Nå er det gått 5 år.

-Har det noen gang vært foretatt en skikkelig evaluering av det som har skjedd på sambandet siden 2007? Så vidt jeg vet har trafikkmengden økt fra år til år, til tross for lav kapasitet og elendig  markedsføring. Nå bør bør fylket etter min mening gjøre et vedtak om permanent drift, og få driften av sambandet ut på anbud.  Slik det skal gjøres, sier han.

Skutvik-ildsjelene mener politikerne på fylket umiddelbart bør ta grep for å få opp frekvens og kapasitet på sambandet allerede i sommer:

- Som strakstiltak burde M/F Røst kunne ta en tredje tur over fjorden hver dag, og gjerne en ekstra tur også lørdag og søndag.

Skal møte fylkespolitikerne

Et samlet formannskap fra Hamarøy skal møte posisjonen i fylkestinget 2. juni for å formidle sin frustrasjon over den reduserte kapasiteten på sommerrutene i fergesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær. I følge ordfører Rolf Steffensen er det uvanlig at dette skjer, men vil understreke betydningen de mener dette har for reiselivet og næringslivet i Hamarøy kommune. Det skal også arbeides for å få et møte med en samlet opposisjon. Steffensen fikk onsdag fullmakt til å formulere et tydelig budskap fra formannskapet i denne saken.

Fylkesrådsleder Odd Eriksen om Skutvik-ferga

Fylkesrådsleder Odd Eriksen har skrevet til Hamarøy kommune - som svar på en e-post fra kommunen.

"Jeg viser til din e-post angående sambandet Svolvær-Skrova-Skutvik. Jeg merker meg synspunktene dine og vil ta de med meg i fremtidig diskusjoner om sambandet. Jeg vil understreke at fylkesrådet verken har vedtatt eller diskutert en avvikling av ferjesambandet.

Hvis denne diskusjonen kommer opp vil selvfølgelig berørte kommuner og aktører bli hørt.

Fylkesrådet vil i sommer videreføre produksjonen på sambandet som rederiet får tilskudd for å drifte. Den kommersielt drevne sommerruten man har hatt tidligere år vil ikke bli videreført i år.

En daglig tredje tur i sambandet betjent av samme ferje fører til at man ikke har tid til å vedlikeholde båten på en ordentlig måte. Da får båten en kortere levetid, og sannsynligheten for skade på maskinen med påfølgende driftsstans øker betraktelig. Vi har etter lokal ønske satt inn MF Røst i sambandet Svolvær-Skutvik som medfører ekstra kostnader på 6 millioner årlig.

I 2012 hadde sambandet en kapasitetsutnyttelse i juli og august på hhv. 43 % og 34 %, og sambandet hadde ikke gjenstående trafikk.

Trafikk til Lofoten vil nå nyte godt av at de nye Vestfjordferjene er satt i trafikk i sambandene Bodø-Moskenes og Bognes-Lødingen. Disse ferjene øker kapasiteten over Vestfjorden med 80 %.

Med vennlig hilsenOdd Eriksen, Fylkesrådsleder"

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Ferga "alle" vil ha" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.